Om Erika Ullberg

Jag är född 1978 i Hälsingland och bor idag i Huddinge med man och två barn. Jag har en examen i statsvetenskap från Södertörns högskola och arbetade tidigare som kommunikationschef på Energigas Sverige. Jag har tidigare varit politisk redaktör för Folkbladet i Östergötland och under mandatperioden 2002-2006 arbetade jag på Utbildningsdepartementet som pressekreterare.

Uppdrag

Gruppledare och oppositionsregionråd i Region Stockholm, före detta Stockholms läns landsting, vice ordförande i Socialdemokraterna i Stockholms län. Sitter i styrelsen i SKL.

Mitt löfte till Stockholmsregionen:

Vi måste satsa. Det är dags att främja Stockholmsregionens tillväxt så att fler kan arbeta och bo här. De senaste åren har dessvärre präglats av för små eller uteblivna investeringar inom sjukvård, infrastruktur, bostäder, trafik och forskning och innovation. Vi måste investera i sjukvården med nya närsjukhus och effektivisera resandet genom att kraftigt bygga ut kollektivtrafiken, exempelvis med ny tunnelbanelinje. Vi måste även se till att investera i forskning inom medicin och hälsa så att Stockholm inte halkar efter.

Ett ansvarsfullt styre. Efter tolv år med landstingsmoderaterna behöver stockholmsregionen en stark socialdemokrati för välfärd och tillväxt. Det går att kombinera bra vård för alla med hänsynstagande till skattebetalarnas pengar. Vi samarbetar gärna för bra sakpolitiska förslag

Ekonomi i balans. För att kunna genomföra nödvändiga investeringar för hälsa, tillväxt och infrastruktur, måste vi ha en ekonomi i balans. Det är helt avgörande. Ett första steg är att ändra ersättningssystemen till sjukhusen och att minska byråkratin genom att ta bort onödiga kostnader på konsulter och byråkrati.