Höghastighetstågen får inte tränga ut andra viktiga satsningar

Publicerat den 6 oktober, 2016

erika_ullberg

Idag presenterades infrastrukturpropositionen. Detta är en mycket välkommen satsning på spårunderhåll! Stockholms cirka 300 000 dagliga pendeltågsresenärer drabbas av oacceptabla förseningar på grund av bristande infrastruktur. Jag är oerhört glad att S/MP-regeringen prioriterar järnvägen som är avgörande för tillväxt, gods och persontransporter.

Jag delar Isabella Lövins uttalande att höghastighetståg inte får bli en gökunge som tränger ut andra satsningar. Infrastrukturministern betonade att Sverige bara bygger höghastighetståg i den takt ekonomin tillåter, och om det finns en bred politisk förankring. Det tycker jag är rätt.

Finner man ingen lösning för höghastighetstågen norr om Järna som möjliggör förbättrad pendeltågstrafik och värnar Arlandas utveckling så bör inte höghastighetståg byggas i den här regionen.

Jag delar uppfattningen att Ostlänken och tågtrafik Borås-Göteborg är mycket prioriterad. Men för Stockholmsregionen och våra 800 000 dagliga SL-resenärer behövs framför allt utbyggd tunnelbana, modern busstrafik och ökad pendeltågstrafik när Citybanan öppnar nästa år.

Det var Moderaterna som tillsatte Sverigeförhandlingen och gick till val på höghastighetståg. S och Mp
tog vid det arbete. När nu M ändrat sig så är det frågan om det finns någon bred förankring som är en förutsättning för projektet.

Just nu framstår det som att de regioner som anser sig som vinnare med höghastighetståg är för – oavsett parti. Medan de delar av Sverige som inte ingår i förhandlingen eller anses tjäna på höghastighetståg är emot – nästan oavsett parti. Sverige behöver oerhört många angelägna investeringar för att gynna företag och arbetspendlare – dessa får inte äventyras av höghastighetståg. Så här skrev jag i januari i Svenska Dagbladet:

Bygga ny t-bana är viktigare än snabbtåg

Den artikeln känns fortfarande relevant.

Publicerat i:

Kommentarer inaktiverade.