Till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M)

Publicerat den 14 december, 2017


Det har varit en mörk höst för oss pendlare. Vi har vant oss vid att stå på perrongen och vänta på pendeltåg. Förseningar och inställda tåg med varierande förklaringar har gett opålitlig trafik och en tuff pendlartillvaro. Trasiga tåg står på kö för att komma in på verkstäderna. Men det behöver inte vara så här – det är ingen naturlag att pendeltågen ska fungera dåligt, utan följden av Moderaternas styre i landstinget och SL. Ni har ställt för låga krav på operatörerna och inte planerat för tillräcklig kapacitet i pendeltågens verkstäder. Era förväntningar på den nya operatören MTR är så låga att de får bonus om tågen går i tid.

För oss socialdemokrater är det här oacceptabelt och vi kräver att pendeltåget prioriteras upp. Din partikollega, finanslandstingsrådet Irene Svenonius sa i en debatt förra veckan att pendeltågen fungerar bra. Vi hoppas att du har en lite mer realistisk bild.

December har hittills inte bjudit på någon julefrid. Däremot ha vi fått skip stop. De nya snabbtågen, märkta med X, skulle ge snabbare resor och mindre trängsel. Men restiderna är inte märkbart kortare: från Södertälje är tidsvinsten tre minuter. Priset betalar de som bor i Häggvik, Norrviken, Rotebro, Stuvsta, Tullinge, Jordbro, Ulriksdal, Skogås och Trångsund. Höstens pendeltågskaos skapar problem för enskilda och är skadligt för tillväxten.

Tanken med skip stop var god: vi skulle få fler tåg och de kunde användas för att korta ner resorna för de som bor längst bort, utan att andra skulle få det sämre. Det kan inte ha undgått någon att resultatet blev något helt annat. Vi socialdemokrater tycker att det är dags att tänka om. När resultatet är så långt ifrån den ursprungliga tanken måste man kunna erkänna att det blivit fel och göra allt man kan för att komma upp på banan igen. Den socialdemokratiska oppositionen i landstinget kan inte göra mer än att ställa krav på din styrande allians: gör om och gör rätt!

När SL:s styrelse för drygt ett år sedan beslutade att införa skip stop var underlaget en skiss. Citybanan hade inte testats. I underlaget stod att antalet tåg skulle utökas och att de nya avgångarna skulle användas för snabbtåg. När vi socialdemokrater ville att SL:s styrelse skulle ta beslut om den slutliga tidtabellen röstade din borgerliga allians tillsammans med Sverigedemokraterna ner förslaget. Konsekvensen blev att systemet med skip stop infördes utan alla kort på bordet. Resultatet av testerna och planen för det fortsatta införandet av skip stop höll du och dina kollegor i alliansen dolt för oss i oppositionen.

När citybanan testades i januari 2017 visade det sig att det inte gick att köra 24 tåg per timme, utan 16. I och med det gick det att öka antalet avgångar med ett tåg per timme. Trots det tyckte du inte att det var läge för en ny diskussion som skip stop i SL:s styrelse. Du tyckte inte heller att det var någon idé att hålla en ny dialog med länets kommuner för att se vad de tyckte om det nya läget.

För oss socialdemokrater är försöket med skip stop ett fiasko. Beslutet om skip stop togs i blindo, men ändå vägrar du tänka om. Istället för att införa fler tåg har flera delar av länet fått färre tåg. Tillsammans med era misslyckade inköp av nya tåg och dåliga byte av operatör blir det en cocktail av svek, misslyckande och blåögdhet. Därför är vårt krav på dig och din allians: ta krafttag mot MTR och tänk om när det gäller skip stop tills dess att turtätheten utökats påtagligt. Hela länet behöver pålitliga pendeltåg, fler tåg och en snabb resa till och från jobbet!

Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd

Susanne Lund (S), landstingets trafiknämnd

Ebba Östlin (S) kommunstyrelsens ordförande Botkyrka

Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande Haninge

Sara Heelge Vikmång (S), kommunalråd i opposition Huddinge

Arne Öberg (S), kommunalråd i opposition Solna

Sara Kukka-Salam (S), kommunalråd i opposition Solna

Freddie Lundqvist (S), kommunalråd i opposition Sollentuna

Publicerat i:

Det ska inte ligga på patienten att hitta rätt i vården

Publicerat den 4 maj, 2017

läs intervjun i DN om vår nya vårdmodell för Stockholm

Publicerat i:

Mitt 1 maj-tal i Haninge

Publicerat den 2 maj, 2017

Kära vänner,

Jag är socialdemokrat av tre anledningar.

För det första är socialdemokratin det enda parti som fullt ut värnar både tillväxt och miljöansvar. Vi vet att utan tillväxt så blir det ingen ökad välfärd. Vi vet att tillväxt ger möjligheter till ökad miljöhänsyn, men också att klimatarbetet ger nya jobb och mer tillväxt.

Vi behöver tillväxten och den måste gå hand i hand med att säkra vår närmiljö, vår hälsa och klimatansvar för det enda jordklot vi har.

För det andra så är socialdemokratin det enda parti som vill ha både fler jobb och bättre villkor för de anställda. Vi vill inte ha otrygga anställningar och dumpade arbetsvillkor. Vi vill minska arbetslösheten och samtidigt värna den enskildes rätt på arbetsmarknaden.

För oss så är inte vägen till nya jobb en försämrad arbetslöshetsförsäkring och sänkta löner. En riktig arbetarrörelse står upp för de som arbetar!

För det tredje är socialdemokratin det enda parti som förenar frihet med jämlikhet. Vi vet att dessa saker är varandras förutsättningar. Utan frihet ingen verklig jämlikhet. Och utan jämlikhet ingen verklig frihet.

Vi tror på individens frigörelse från begränsningar i form av klass, kön, etnicitet. Vi ska kunna säga till varje kille och tjej att det finns en framtid för dig och du ska kunna forma vad den består av. Och även om du har motgångar, kanske förlorat en förälder, så kan man bevisligen bli både svetsare och statsminister i Sverige.

Det tycker jag att vi ska vara stolta över!

I ett samhälle där människor känner sig behövda, känner trygghet och framtidstro, i ett sådant samhälle ökar omtanken och ansvaret för varandra.

I ett jämlikt samhälle känner sig alla delaktiga i samhällsutvecklingen, får del av samhällets framgångar och vill bidra till framtiden. Det är ett samhälle som gör verklighet av kampen för alla människors lika värde.

Vi socialdemokrater har en politik för alla. För hela Sverige och hela befolkningen. Vi samlas idag under parollen ”Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas”. Det sammanfattar vad den socialdemokratiskt ledda regeringen har fokuserat på sedan den tillträdde. I konkreta termer betyder det att:

Nästan 200 000 fler har ett jobb att gå till.

• Ungdomsarbetslösheten är rekordlåg – den lägsta på 13 år.

• Vi har skapat ordning och reda i statsfinanserna som ger möjlighet investera och förbättra välfärden

  • Sysselsättningen är den högsta i EU.

• Resultatet i skolan börjar att vända: behörigheten till gymnasiet har förbättrats och PISA visade strax innan årsskiftet på höjda elevkunskaper.

• Bostadsbyggandet är det högsta på decennier.

Och inte minst här i Haninge så ser man vad det betyder att vi socialdemokrater vinner val, får vara med och bilda styre och börja bygga bostäder. En applåd för Meeri och alla ni partikamrater som på olika sätt arbetar varje dag för att förbättra vardagen och öka tryggheten för Haningeborna! Bravo!

Grunden för den svenska modellen bygger på arbete och välfärd.

Det utgör grunden till vårt samhällsbygge. Du ska göra din plikt men också kräva din rätt.

De borgerliga partierna vill ofta få det att låta som att arbete och välfärd är varandras motsättning. Att de står i kontrast mot varandra. Att skattesänkningar och med det neddragningar i välfärden är nödvändiga för att fler ska komma i arbete. Men vi socialdemokrater vet att det är fel. Det är precis tvärtom.

Möjligheten till att arbeta är starkt sammankopplat med en sjukvård, omsorg och skola som vi alla kan lita på. Och rätten till en bra välfärd förutsätter att alla som kan arbeta är med och bidrar till den välfärden.  När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi mer; byta jobb, starta företag, flytta eller börja studera. Det tjänar vi alla på.

Och alliansen som älskade skattesänkningar hade inget problem med att en grupp fick högre skatt, och det var våra äldre. Våra äldre som varit med och skapat tillväxt och byggt landet starkt.

Men pension är inget annat än uppskjuten lön och ska därför inte beskattas hårdare.

Vi har gått fram med flera viktiga steg för att sluta det gapet.

För många leder det till extra pengar varje månad i pensionskuvertet.

Tillsammans med andra satsningar har nu Sveriges pensionärer fått i genomsnitt 800 kronor mer i plånboken varje månad. Det kallar jag en bra början!

Vi socialdemokrater har precis avslutat en partikongress där beslutsamhet, trygghet och sammanhållning präglade besluten.

Parollen var ”Trygghet i en ny tid”. En paroll som blev kusligt aktuell då kongressen startade dagen efter det fruktansvärda attentatet på Drottninggatan.

Jag minns exakt var jag var och vad jag gjorde när beskeden kom om mordet på Olof Palme, Estonias förlisning och tsunamin i Thailand. På samma sätt kommer vi inte att glömma var vi var när nyheten nådde oss om en framrusande lastbil på Drottninggatan. Ett attentat, och ett fruktansvärt mord på oskyldiga.

Men jag kommer inte heller att glömma den medmänsklighet och värme som efteråt präglade mötet människor emellan. Vi kom samman i vår gråt och oro. Vi hjälpte varandra och fann tröst och tillförsikt.

Rädsla och otrygghet får inte gripa sig fast. Om syftet med terror är att hindra oss från att leva det liv vi har på det sätt som vi känner det, då ska vi fortsätta att leva det.

Vår regering kommer att fatta de beslut som krävs för att skapa trygghet och framtidstro.

För detta krävs ett fortsatt arbete där vi motverkar de växande klyftor och utsattheten vi ser i samhället, men där vi också ställer tydligare krav på att alla ska arbeta, plugga och bidra till samhällsbygget. Alla barn ska ha samma möjligheter och förutsättningar till utbildning, jobb och bostad oavsett bakgrund. Vi ska kunna kräva vår rätt i ett samhälle som också ställer krav på oss.

För oss socialdemokrater handlar det om både och. Både att samhället ska visa omtanke – och ställa rimliga krav på människor. Vi vill att alla ska kunna känna trygghet, men också ha framtidstro och utvecklingsmöjligheter.

Det är också därför vi har beslutat om drygt 4 miljarder kronor till polisen och säkerhetspolisen. Vi skärper straffen för en rad brott och försvårar för kriminella genom att ge myndigheter ökade befogenheter att beslagta pengar och värdesaker.

Tungt kriminella ska inte åka lyxbilar – de ska åka in i fängelse. Och smågangsters ska inte springa i centrum – de ska gå i skolan, ha meningsfulla aktiviteter, fångas upp av föreningslivet och få jobb.

Ordning och reda – i alla delar av samhället – är klassisk socialdemokratisk politik. För vi vet också att de som drabbas mest av kriminalitet och otrygghet är de som bor och lever i de utsatta områdena.

Brott ska få konsekvenser för dem som begår dem. Vi är hårda mot de kriminella.

Men vi vet också att när livschanserna är ojämlika ökar riskerna för brott och kriminalitet. Så till skillnad mot högern ser vi socialdemokrater också kriminalitetens grogrund och orsaker. Vi vet att trygga samhällen byggs av trygga människor.

Människor med framtidshopp tar hand om varandra. Tar hand om sina samhällen. Tar hand om sin värld. För de ser sin egen och sina barns plats i den.

Vår viktigaste politiska uppgift är att göra Sverige så tryggt och säkert som möjligt, att upprätthålla tron på politikens möjligheter och tron på löftet om ett bättre samhälle. Det är därför vi är socialdemokrater och det är vad den svenska modellen handlar om.

Till den som tvivlar att rösten gör skillnad, att politiken gör skillnad – se på Stockholms läns landsting!

Jag är ju oerhört glad och tacksam över att få vara gruppledare för S i landstinget. Det är inget stilla uppdrag. I Stockholms läns landsting styr en moderatledd allians sedan över tio år tillbaka. I valet har de styrt kollektivtrafiken och sjukvården i hela 12 års tid. Och det märks kan vi konstatera.

Nästan varje dag får jag chansen att opponera, kritisera, driva förslag och försöka justera i alliansens politik. Ibland vet man inte om man ska skratta eller gråta. Som detta med att moderata trafiklandstingsrådet vill sälja namnen på tunnelbanestationerna. Va! Ja vi har ju hört rätt men det är inte rätt.

Men för dem räcker det inte med att sälja ut, privatisera och börja handla upp kärnverksamhet. Nu vill de dra in pengar på att Farsta kan bli Dressman och Trångsund kan bli Lundin Oil.

Det säger så mycket om deras ideologi och deras perspektiv.

Men jag har ett mer kreativt förslag som gör det mindre rörigt för resenärerna. Kan de inte sälja sina egna namn istället för stationerna? Byta namn till exempelvis Innisfree Svenonius och Kristoffer Keolis?

Eller döpa om titlarna till exempelvis Aleris-landstingsrådet och Skanska-landstingsrådet?

Skämt åsido. Bakgrunden till landstingets penganöd är ju väl känd. De har byggt världens dyraste sjukhus, Nya Karolinska, i ett avtal med Skanska/Innisfree som sträcker sig fram till 2040. Jag är 62 år gammal när avtalet löper ut. Fram tills dess ska landstingets skattebetalare betala en fast kostnad varje år. Det blir som en gökunge som tränger ut annan vård och andra behov.

Nya Karolinska är inte bara dyrt, det är också illa planerat. Alliansen hade inte bestämt vårdinnehåll när de beställde bygget. Så alla rum är lika stora, medicinblandningsrummen lika små. Vissa verksamheter drabbas mer än andra av denna inkompetenta upphandling och ideologiska experimentverkstad.

Värst har barnen drabbats. De fick flytta först och där har desperata ingrepp i de nybyggda väggarna fått göras med sticksåg för att personalen ska kunna jobba och ha uppsikt över de svårt sjuka barnen.

Vårdplatserna räcker inte till, följdinvesteringarna på övriga sjukhus är försenade, närakuter dröjer, vårdcentralerna går på knäna och på akutmottagningarna blir väntan oerhört lång – inte minst för våra äldre som behöver läggas in och vårdplats saknas.

Vårdpersonalen larmar om arbetsmiljön och orimliga förutsättningar. Deras enda väg till högre lön och bättre arbetstider är att gå till den parallella vårdvalsmarknaden som alliansen gynnat med fri etableringsrätt för vårdföretag som får fri dragningsrätt på skattebetalarnas pengar. Det kostar en dryg miljard mer än övrig hälso- och sjukvård per år och den gör sjukvården mer uppsplittrad.

Förmodligen är tanken att sänka förtroendet för sjukhusens möjligheter att klara trycket att det sedan går lätt att privatisera ytterligare ett akutsjukhus. För det är vad som står på spel i landstingsvalet nästa höst.

Att ta ansvar för missgreppen med Nya Karolinska, vårdvalen och underfinansierade vårdcentraler är inte alliansens melodi. De försvarar benhårt den rådande ordningen.

Ordet arrogant betyder HÖGdragen enligt ordlistan.

Men jag vill påstå att det betyder HÖGERdragen!

Och vad har Haningeborna fått av landstingsstyret? Blev det något nytt Handens närsjukhus som de lovade innan valet? Nej. Istället har ni fått det senaste från Moderaterna; ett eget geriatrik lotteri!

Vården av de sjukaste äldre vid Handens och Dalens sjukhus kan komma att lottas mellan aktörer som bara behöver uppfylla oerhört låga krav. Detta avslöjade Dagens Industri förra veckan. Förmodligen har de smugit in en förenklad  tipskupong med färdiga maxpoäng att fylla i vid upphandlingen. Så platstikkirurger som haft inlagda patienter har samma chans att få bedriva vården som erfarna geriatriker. Vården av våra sköraste äldre har förvandlats till ett banalt lotteri.

Sista ordet i detta är ännu inte sagt, men moderata finanslandstingsrådet Iréne Svenonius är mycket tydlig med att detta är första steget för att kunna införa vårdval geriatrik och stycka upp vården till marknadsandelar där konkurrens går före samverkan.

Men låt mig vara lika tydlig. Vinner vi socialdemokrater valet så blir det inga fler uppstyckade vårdvalsmarknader, det blir samarbete och samverkan, bättre arbetstider och löneutveckling för de landstingsanställda.

Det blir ingen privatisering av ytterligare ett akutsjukhus och det blir en omförhandling och kanske en hävning av avtalet kring Nya Karolinska.

Vårdens pengar ska gå vård!

Och hörrni, om man lägger 6000 kronor på ett klädesplagg så ska man få mer än ett par simpla vita stödstrumpor som är värda några tior, eller vad säger ni?

Det får vara slut med Gucci-priser och dags för en socialdemokratisk sjukvårdspolitik! Mer pengar till distriktssköterskorna på vårdcentralerna, fler jourläkarbilar och givetvis ska Handen få ett nytt modernt närsjukhus som utlovats! Jag längtar till att få bedriva valrörelse med er!

Avslutningsvis vänner,

Rasism, fördomar och främlingsfientlighet är en röta. När den får fäste så försvagar den vårt välfärdsbygge.

Vi lever nu i en orolig tid, med en fördummande blockpolitik, samtidigt som nationalistiska och högerextrema krafter växer sig starkare.

Främlingsfientlighet bemöts bäst med kunskap och kärlek. Att våga ta debatten i skolan, på arbetsplatser och föreningslivet. Att ge oss tid att förklara vad och varför vi tagit tuffa beslut och vilka värderingar som ligger till grund för dem.

Att människor får tro på vilken gud de vill, se ut som de vill och älska vilket kön hen vill. Att vi tror på människors lika värde. Ett solidariskt samhälle där vi ger utifrån förmåga och får utifrån behov.

Där det är ordning och reda och där alla som bor i vårt land får vara med och både bidra och ta del fullt ut. Vi accepterar inget skuggsamhälle.

Socialdemokraterna är den ansvarsfulla och samlande kraften i svensk politik. En kraft som säkrar utveckling i hela Sverige – och för alla. En kraft som sätter jobben först och säkrar en bra välfärd. Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas!

Det applåderar vi för tillsammans!

Stort tack för att ni lyssnade!

 

Publicerat i:

Vi gläds åt en ny t-banelinje

Publicerat den 21 april, 2017

Idag satsar den rödgröna regeringen, tillsammans med Stockholmsregionen, på en ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan och 100.000 nya bostäder. Jag är glad över att vårt arbete i Stockholms läns landsting för en utbyggd kollektivtrafik och bostadsbyggande har gett resultat.

Publicerat i:

Jag och Irene Svenonius gör gemensamt uttalande efter gårdagens attentat

Publicerat den 8 april, 2017

Gemensamt uttalande från landstinget med anledning av gårdagens händelser:

I dag vaknade vi upp till ett Stockholm som i går drabbades av ett fruktansvärt attentat. Flera dog, många skadades och flera svårt skadade vårdas fortfarande på våra sjukhus i länet. Våra tankar går till alla som drabbats och deras anhöriga. Vi är chockade, arga och ledsna, men samtidigt är vi otroligt tacksamma. Tacksamma över alla otroliga medarbetare och invånare i vårt län som igår ställde upp för varandra.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla er. Tack till alla medarbetare i sjukvården, kollektivtrafiken och landstinget som tillsammans gjorde en extra insats för att Stockholm skulle bli tryggt och säkert igen. Tack till ambulanspersonalen, undersköterskorna, sjuksköterskorna och läkarna som direkt gick upp i beredskap och vårdade de skadade med den bästa möjliga sjukvården. Tack till trafikpersonalen som sent i går kväll när trafiken började rulla igång igen, tog sig till jobbet och hjälpte de som ännu inte hade kunnat ta sig hem.

Landstingets krisledning kommer fortsatt samverka och hålla sig informerade och vårt besked är också att vår insats inte är en fråga om resurser. De resurser som kan komma att behövas ska också tillföras.

Gårdagens attack visar vilken fantastisk stad och region vi bor, lever och verkar i. När en gärningsman visade mänsklighetens allra värsta sida, visade vi oss – tillsammans som stockholmare – från vår allra bästa sida. När det svåra och fruktansvärda inträffade samlade vi oss, hjälptes åt och ställde upp för varandra. Det är en kraft som är starkare än någon annan.

Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd
Erika Ullberg, (S), oppositionslandstingsråd

Publicerat i:

S kräver svar om Karolinskas konsultkostnader

Publicerat den 29 mars, 2017

Intervju i DN om alliansens skenande konsultkostnader

Publicerat i:

Vår sjukvårdskampanj fortsätter

Publicerat den 27 mars, 2017

Vårt kampanjande om bristerna i Stockholms sjukvård fortsätter med bilder i tunnelbanan, torgmöten och facebookaktiviteter.

Vi socialdemokrater i Stockholms läns landsting vill att vårdens pengar ska gå till vård, och dina behov ska gå före vårdbolagens. Läs mer här:

http://www.socialdemokraterna.se/Stockholm

 

Publicerat i:

Vårdens pengar ska gå till vård!

Publicerat den 20 mars, 2017

 

Det är stort fokus på vården just nu, både i den nationella och regionala politiska debatten. Bristerna i Stockholms läns landsting uppmärksammas återkommande medialt och engagemanget bland medborgarna i sjukvårdsfrågan är stort. Vi socialdemokrater ska självklart vara aktiva i den debatten. Från och med idag, måndag, den 20 mars och två veckor framöver annonserar vi i tunnelbanan. Temat för annonseringen är att beskriva den verklighet som väljare, patienter och personal upplever, och samtidigt påtala Moderaternas politiska ansvar för de brister som är tydliga efter att de i drygt tio år har styrt landstinget i Stockholm.

Det är dags att stoppa slöseriet! Vårdens pengar ska gå till vård.

 

Publicerat i:

Välkommen på seminarium den 6 mars – Stiernstedt presenterar sin granskning av vården i Stockholm

Publicerat den 3 mars, 2017

Välkommen på seminarium den 6 mars där Göran Stiernstedt, utredare bakom SOU 2016:2 Effektiv vård, presenterar rekommendationer utifrån sin granskning av vården i Stockholms läns landsting.

Stockholms läns landsting har den starkaste skattebasen och den högsta landstingsskatten av alla landsting i Sverige. Men är Stockholms hälso- och sjukvård därmed också bäst? Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har låtit Göran Stiernstedt granska vården i Stockholm med utgångspunkt i SOU 2016:2 Effektiv vård, som Stiernstedt genomförde på uppdrag av tidigare socialminister Göran Hägglund. Vid ett seminarium i Almedalen 2016 presenterade Stiernstedt en problembeskrivande delrapport. Vi välkomnar er nu att ta del av hans slutrapport. Dess rekommendationer kommer att vara ett viktigt underlag i Socialdemokraternas utveckling av politik för en effektivare vård i Stockholm.

Efter en presentation av Stiernstedt följer en paneldiskussion med möjlighet att ställa frågor.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin

Paneldeltagare:

Peter Graf, VD vårdbolaget TioHundra

Karin Kaloczy, Sverigechef divisionschef sjukvård, Aleris

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S)

När: 6 mars kl. 10.00-11.30

Var: Landstingshuset, Hantverkargatan

 

Publicerat i:

Stockholms vårdkris måste lösas!

Publicerat den 17 februari, 2017

600 stängda vårdplatser och sjuksköterskor som säger upp sig på grund av stress och dåliga villkor. Patienterna kan inte vänta – Landstingsmoderaterna måste lösa vårdkrisen nu!

Publicerat i:

Jag undrar hur (M) tänker lösa vårdkrisen?

Publicerat den 16 februari, 2017

Efter 10-års moderatstyre i landstinget är vårdkrisen ett faktum. I nuläget finns över 600 stängda vårdplatser som inte går att bemanna på grund av personalbrist. Här frågar jag landstingsmoderaterna om de tycker att det finns tillräckligt många öppna vårdplatser i länet för närvarande?

Erika Ullberg fråga from Alan Kartal on Vimeo.

Publicerat i:

Orimligt att personalen ska behöva prioritera mellan två sjuka patienter

Publicerat den 7 februari, 2017

Läs intervjun i DN om situationen på Nya Karolinska i Solna

Publicerat i:

Vårdens pengar måste gå till vård. Vi har inte råd med fler misslyckade upphandlingar, fördyringar, förseningar, konsultberoende och långtgående privatiseringar.

Publicerat den 4 november, 2016

Debatt i Studie Ett mot Torbjörn Rosdahl (M)

Publicerat i:

Höghastighetstågen får inte tränga ut andra viktiga satsningar

Publicerat den 6 oktober, 2016

erika_ullberg

Idag presenterades infrastrukturpropositionen. Detta är en mycket välkommen satsning på spårunderhåll! Stockholms cirka 300 000 dagliga pendeltågsresenärer drabbas av oacceptabla förseningar på grund av bristande infrastruktur. Jag är oerhört glad att S/MP-regeringen prioriterar järnvägen som är avgörande för tillväxt, gods och persontransporter.

Jag delar Isabella Lövins uttalande att höghastighetståg inte får bli en gökunge som tränger ut andra satsningar. Infrastrukturministern betonade att Sverige bara bygger höghastighetståg i den takt ekonomin tillåter, och om det finns en bred politisk förankring. Det tycker jag är rätt.

Finner man ingen lösning för höghastighetstågen norr om Järna som möjliggör förbättrad pendeltågstrafik och värnar Arlandas utveckling så bör inte höghastighetståg byggas i den här regionen.

Jag delar uppfattningen att Ostlänken och tågtrafik Borås-Göteborg är mycket prioriterad. Men för Stockholmsregionen och våra 800 000 dagliga SL-resenärer behövs framför allt utbyggd tunnelbana, modern busstrafik och ökad pendeltågstrafik när Citybanan öppnar nästa år.

Det var Moderaterna som tillsatte Sverigeförhandlingen och gick till val på höghastighetståg. S och Mp
tog vid det arbete. När nu M ändrat sig så är det frågan om det finns någon bred förankring som är en förutsättning för projektet.

Just nu framstår det som att de regioner som anser sig som vinnare med höghastighetståg är för – oavsett parti. Medan de delar av Sverige som inte ingår i förhandlingen eller anses tjäna på höghastighetståg är emot – nästan oavsett parti. Sverige behöver oerhört många angelägna investeringar för att gynna företag och arbetspendlare – dessa får inte äventyras av höghastighetståg. Så här skrev jag i januari i Svenska Dagbladet:

Bygga ny t-bana är viktigare än snabbtåg

Den artikeln känns fortfarande relevant.

Publicerat i:

Torbjörn Rosdahl avgår

Publicerat den 29 september, 2016

Landstingsmoderaterna gick kraftigt bakåt i valet. Nu är vi halvvägs in i mandatperioden och de har fortsatt problem med sin sjukvårdspolitik som kantats av strumpupphandling, OPS-upphandlingen av Nya Karolinska, samt skenande kostnadsutveckling till följd av långtgående privatiseringar.

Alliansen styr nu dessutom i minoritet med Sverigedemokraterna som vågmästare. Att vara heltidspolitiker är roligt, men också krävande. Jag har därför stor förståelse för att Torbjörn Rosdahl efter 16 år som heltidspolitiker väljer att göra annat i livet. Jag unnar honom mer tid för andra intressen. Torbjörn Rosdahl har hållit ihop Alliansen och uppträtt på ett korrekt sätt i förhållande till oss oppositionspartier.

Vi har dessutom skrattat och kunnat skoja rätt mycket ihop. Jag tycker att Torbjörn är en lättsam person och en klassisk politiker ur ordets finare betydelse. Jag kommer ur den aspekten att sakna honom.

Publicerat i: