Kvinnor måste än en gång kämpa för sina rättigheter

Publicerat den 11 juni, 2019

Debattartikel i Dagens Samhälle tillsammans med Jessica Ericsson (L)

I ett Europa där populistiska högervindar blåser vädrar de som utmanar kvinnors rättigheter morgonluft. För oss kvinnor är det en snål vind som riskerar att vrida klockan tillbaka om vi inte står stadigt och möter den med kraftfullt motstånd.

För bara två år sedan var den nu snåla blåsten kring kvinnors rättigheter ännu bara en svag bris. Åtminstone här i Region Stockholm. När Sverigedemokraterna 2017 skrev en motion till landstingsfullmäktige om så kallad. ”samvetsfrihet” för barnmorskor var stödet obefintligt. Att kvinnor i en utsatt situation skulle söka vård och riskera mötas av personal som vägrar hjälpa dem och utsätter dem för skam- och skuldbeläggande var då en extrem position.

Följaktligen var beskedet från dåvarande landstingsrådet (nu regionrådet) Ella Bohlin (KD) att: ”invånarnas rätt till lagstadgad abort måste väga tyngre än enskilda individers önskan att självständigt dela upp exakt vilka arbetsuppgifter som de önskar utföra”. Det var och är inte svårt att instämma i, liksom Bohlins kloka konstaterande att ”En arbetssökandes eller en medarbetares rätt att själv bestämma sina arbetsuppgifter kan inte gå före det som vilar på en demokratisk grund och som lagen faktiskt säger.” Kort sagt: en patient ska inte riskera mötas av en medarbetare i vården som vägrar utföra medicinska behandlingar som du som patient har rätt till. Än mindre riskera mötas av uttalade eller ens subtila fördömanden från någon som hämtat sin moraluppfattning från miljöer med extremt abortmotstånd. Men sedan dess har det tyvärr runnit en del grumligt vatten under Kristdemokraterna och mellan partiets allt mer instabila politiska och moraliska bropelare. I Expressen uttrycker Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor att det vore rimligt att vårdpersonal kunde neka patienter att bistå vid abort; ”om det finns en barnmorska som av olika anledningar inte vill arbeta med alla arbetsuppgifter”.

Ebba Busch Thor tycker därmed att vårdanställda ska kunna hänvisa till sitt ”samvete” och vägra utföra uppgifter som ingår i deras arbete och som svensk lagstiftning garanterar patienten rätt till. En inskränkning i kvinnors rättigheter. Men det skulle också utgöra ett mer praktiskt problem: färre som utför vård kvinnor har rätt till innebär risk för längre vårdköer, senare ingrepp och högre medicinska risker för kvinnor i behov av hjälp.

Utöver de uttalanden Ebba Busch Thor gjort rapporterar Dagens Nyheter att riksdagsledamoten och vice KD-ordförande Lars Adaktusson röstade emot abort över 20 gånger när han var ledamot av Europaparlamentet. Inte ens en våldtagen tioårig paraguayansk flickas öde kunde få den vice partiledaren att fördöma landets vägran att ge henne en abort. KD-ledningens nya uttalade linje om ”samvetsfrihet” inom kvinnosjukvården har sedan tidigare sällskap av Sverigedemokraterna. I Region Stockholm fick SD dock inget stöd av KD (eller något annat parti) för sitt förslag – för två år sedan. Skulle Ebba Busch Thor och Adaktusson tvinga fram en ny linje som överprövar det besked KD och Ella Bohlin gav för två år sedan i Region Stockholm? Det skulle i så fall gå stick i stäv med hur vi sedan tidigare känner Kristdemokraterna från Region Stockholm och utgöra ett reellt hot om försämrade rättigheter för kvinnor. Våra partier står stadigt och tryggt för samma uppfattning, oavsett var eller när frågor om kvinnors rättigheter ställs. Vi har alltid stått, och står alltid upp till försvar för dem. Vi hoppas och tror att Ella Bohlin och KD i regionen också står fast vid sitt försvar av kvinnors rätt till abort – trots att deras partiledning tappat kompassen.

Publicerat i:

Demokratin är satt under press

Publicerat den 16 maj, 2019

Jag hade förra veckan förmånen att lyssna på journalisten och medieprofilen Jan Scherman. Han talade under rubriken ”Länge leve demokratin” inför över 350 politiker och tjänstemän vid Mälardalsrådet i Örebro.

Scherman markerade hårt mot anti-demokratiska strömningar både till vänster och höger på den politiska skalan. Han varnade för att underskatta hotbilder, att tiga, eller ta bort känslorna och göra politiken filtrerad.

Jan Schermans råd för att stärka demokratin är att föra dialog. Att själv svara snabbt även på kritiska frågor. Att stå upp för det man tycker och inte pudla i onödan. Att möta dumhet med kunskap och att orka ta debatten i sak. Då kan det också bli tydligt när det saknas sakargument och istället handlar om ideologi och i värsta fall rasism.

Läs mer i min krönika i Norrländska Socialdemokraten här:
https://www.nsd.se/nyheter/demokratin-ar-satt-under-press-nm5108204.aspx

 

Publicerat i:

Samhällsengagemang gör mig rörd

Publicerat den 8 april, 2019

Krönika i NSD

Mars är en årsmötesmånad. Jag blir både rörd och tacksam när jag tänker på hur många som engagerar sig i idrottsföreningar, körer, skol- och pensionärsföreningar och mycket annat. Det handlar om ett samhällsengagemang som kan se väldigt olika ut, men som i alla sina delar är viktigt.

Jag är knappast ensam om känslan att de till och med är viktigare än på länge, de krafter som både i värderingar och i praktisk handling står upp för demokrati och för människors lika värde.

Vi känner och ser allt för många olika exempel på hur demokratin och humanismen utmanas, och att den utmaningen tar sig många olika former.

Säkerhetspolisen presenterade nyligen sin årsbok för 2018. I den konstateras att det i Sverige finns tre extremistmiljöer som har som mål att ändra samhällsordningen.

Hotet från den våldsbejakande islamistiska miljön utgör fortsatt det största hotet utifrån ett attentatsperspektiv. Debatten om återvändande IS-terrorister ger de flesta av oss ont i magen och kräver omedelbart agerande i samverkan mellan olika offentliga aktörer.

Det finns också ett mer långsiktigt hot från vit makt-miljön och den autonoma miljön, som mer handlar om att systematiskt använda våld, hot och trakasserier för att avskaffa eller ändra vårt demokratiska styrelseskick. Vit makt-miljön och lösare främlingsfientliga grupper närmar sig enligt uppgift varandra.

De främlingsfientliga och radikalnationalistiska idéströmningarna märks kanske tydligast på nätet. Det politiska och demokratiska samtalet förgiftas, blir råare och mer hotfullt. Människor kan sitta hemma och kommunicera hatfullt till omvärlden. Tröskeln sänks.

En fråga var och en bör ställa sig är i vilken jordmån som dessa åsikter och strömningar växer sig starka? Vad ser vi för tecken i vår egen vardag på ett hårdare samhällsklimat, minskad tolerans och ökade motsättningar? Och vad kan jag göra åt det?

Ett handfast sätt är att lyssna efter guldet i vad din medmänniska säger. Att respektera andras åsikter så mycket att du också säger emot och då pratar i sak och inte med personangrepp. En demokrati behöver mångfald av åsikter – inte oförsonlig konfrontation.

För arbetet mot extremism börjar i din, min och vår allas vardag. Arbetet för tolerans, humanism, jämlikhet och allas lika värde pågår hela tiden och är i grunden vad det demokratiska arbetet handlar om.

Årsmötestider gör mig därför rörd och tacksam, men också hoppfull.

Publicerat i:

Tack för allt vi åstadkommit tillsammans!

Publicerat den 4 april, 2019

 

Med tacksamhet för det som varit och tillförsikt om framtiden är det dags att i höst lämna över gruppledarskapet för S i regionen till någon annan. Efter drygt åtta år som heltidspolitiker, varav hälften som gruppledare, har jag beslutat mig för att söka nya arbetslivserfarenheter. Jag vill ge partiet och vår valberedning ordentligt med tid för sin process och min efterträdare tre år som oppositionsledare innan nästa val.

Jag är otroligt stolt över att i olika roller varit med och arbetat för bättre kollektivtrafik och ny sjukvårdspolitik för invånarnas – patienter, resenärer, personal och skattebetalares – bästa. Vi har exempelvis återkommande lyft oegentligheterna kring Nya Karolinska Sjukhuset och lyckades få igenom en granskning av hela affären. Andra stolta ögonblick är när vi presenterade Vårdsamverkan Stockholm och våra lokala löften om bättre primärvård i kommunerna. I stort och smått har vi gjort skillnad genom att vara en aktiv opposition, genom att vara ute mycket i verksamheten och sedan bygga våra politiska förslag på en vilja att lösa verkliga problem i människors vardag.

Hälso- och sjukvårdspolitiken är central för människors förtroende för oss och för välfärden. Jag är övertygad om att S måste fortsätta utveckla sjukvårdspolitiken, även om vi har tagit viktiga steg senaste mandatperioden med det ambitiösa arbetet vi gjorde med Göran Stiernstedt. Vi har presenterat förslag om mer effektivitet och samverkan istället för dyra privatiseringar och misslyckade upphandlingar. Sjukvårdsfrågorna måste också på ett helt annat sätt bäras upp och lyftas fram av hela partiet, under mandatperioden såväl som i valrörelsen. Valutgången i höstas ​ledde tyvärr inte till något maktskifte, men med 20 000 nya röster gick vi i Stockholmsregionen emot den nationella trenden och blev största parti för första gången på 16 år. Med en stabil politisk grund att fortsätta utvecklas på, och med alla kompetenta personer som finns i partiet är det en bra tid att söka en efterträdare som med ny energi kan sikta på en valframgång 2022.

Jag känner starkt för allt viktigt som händer i Stockholmsregionen så jag kommer att sitta kvar i partiets distriktsstyrelse och i regionfullmäktige om det går att förena med nya utmaningar utanför partipolitiken. Vad det blir återstår att se. Även om jag inte lämnar mitt uppdrag förrän efter sommaren så ​vill jag passa på att tacka alla underbara människor, medarbetare, politiker av olika färg och på olika nivåer, tjänstemän och andra aktörer för allt stöd, allt jag fått uppleva och för allt vi åstadkommit tillsammans!

Publicerat i:

Haverikommission bör reda ut 1177-skandal

Publicerat den 18 mars, 2019

 

Skriver i Svd tillsammans med Talla Alkurdi

Nyligen avslöjades att 2,7 miljoner inspelade telefonsamtal till 1177 Vårdguiden, med privat och känslig information om stockholmarnas sjukdomstillstånd, har legat helt öppet på en oskyddad webbserver.

Avslöjandet är mycket allvarligt och riskerar att skada förtroendet för sjukvården framöver och i synnerhet den viktiga digitalisering av hälso- och sjukvården som nu pågår. Skandalen kan leda till att sjuka patienter inte längre vågar ringa till 1177 för att få den hjälp de behöver. Det borde åtminstone vara en larmklocka för de partier som aningslöst driver på för outsourcing av verksamhet utan kontroll av underleverantörer i flera led. Det blågröna styret måste vara berett att polisanmäla Medhelp för brott mot patientsekretessen och tystnadsplikten.

En bebis som har hög feber i flera dagar, en tonåring med magont, eller en vuxen familjemedlem med sprängande huvudvärk som aldrig släpper. Det finns många tillfällen där man behöver rådgivning av någon sjukvårdskunnig. Vi måste alla kunna lita på Vårdguiden, att de samtal vi har med dem och de uppgifter vi lämnar inte sprids vidare.

De borgerliga partier som styrt Stockholms läns landsting, numera Region Stockholm, i över 12 år har länge haft en fäbless för privata aktörer i vården. Det har varit ett återkommande problem att regionen tvingats polisanmäla eller internt utreda vårdgivare som misskött sina uppdrag eller fuskat med ersättningar. I flera fall har vårdgivare, trots allvarliga avslöjanden och utkrävda viten, belönats med nya uppdrag och kontrakt. För oss socialdemokrater är det helt oförståeligt. Patienternas behov måste alltid gå före privata vårdgivares intressen. Stockholmarna måste kunna känna sig helt trygga med vården och det borde vara helt grundläggande att Region Stockholm inte ska ha avtal med oseriösa vårdgivare.

När regionen i maj 2017 beslutade om att upphandla tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon krävde vi att upphandlingen skulle avbrytas. Istället yrkade vi på att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle förbereda ett återtagande av Vårdguiden 1177 på telefon i egen regi.

Huvudskälen till att vi vill ha sjukvårdsrådgivningen i egen regi är att regionen själv bör kontrollera en så central ingång i vården. Alla andra regioner i Sverige, förutom de tre som drabbats av den här skandalen (Stockholm, Värmland och Sörmland), har just telefoni- och journalsystem i egen regi. Regionens val att upphandla telefonrådgivningen från en privat aktör försvårar dels utveckling av den i riktning mot bättre samordning med det övriga vårdsystemet, dels att tjänsten används och styrs på ett sätt som tar vårdsystemets resurser i anspråk på effektivaste och för patienterna bästa sätt. Vi anser att sådan utveckling, användning och styrning skulle underlättas väsentligt om regionen drev tjänsten i egen regi.

Nu när krisen är ett faktum är vårt krav om att återta 1177 Vårdguiden i egen regi än mer relevant. Den högst ansvarige politikern och regionstyrelsens ordförande Irene Svenonius (M) bör nu uppvisa tydligt ledarskap så att det viktiga patientsäkra digitaliseringsarbetet inom regionen inte tar skada av denna omfattade skandal.

Vi kräver att den blågröna majoriteten i Region Stockholm:

• Förbereder ett återtagande av 1177 Vårdguiden i egen regi

• Tillsätter en central haverikommission för att utreda omfattningen av skandalen och säkerställa att kraftfulla åtgärder vidtas för att förhindra att något liknande sker igen

 

 

Publicerat i:

Till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M)

Publicerat den 14 december, 2017


Det har varit en mörk höst för oss pendlare. Vi har vant oss vid att stå på perrongen och vänta på pendeltåg. Förseningar och inställda tåg med varierande förklaringar har gett opålitlig trafik och en tuff pendlartillvaro. Trasiga tåg står på kö för att komma in på verkstäderna. Men det behöver inte vara så här – det är ingen naturlag att pendeltågen ska fungera dåligt, utan följden av Moderaternas styre i landstinget och SL. Ni har ställt för låga krav på operatörerna och inte planerat för tillräcklig kapacitet i pendeltågens verkstäder. Era förväntningar på den nya operatören MTR är så låga att de får bonus om tågen går i tid.

För oss socialdemokrater är det här oacceptabelt och vi kräver att pendeltåget prioriteras upp. Din partikollega, finanslandstingsrådet Irene Svenonius sa i en debatt förra veckan att pendeltågen fungerar bra. Vi hoppas att du har en lite mer realistisk bild.

December har hittills inte bjudit på någon julefrid. Däremot ha vi fått skip stop. De nya snabbtågen, märkta med X, skulle ge snabbare resor och mindre trängsel. Men restiderna är inte märkbart kortare: från Södertälje är tidsvinsten tre minuter. Priset betalar de som bor i Häggvik, Norrviken, Rotebro, Stuvsta, Tullinge, Jordbro, Ulriksdal, Skogås och Trångsund. Höstens pendeltågskaos skapar problem för enskilda och är skadligt för tillväxten.

Tanken med skip stop var god: vi skulle få fler tåg och de kunde användas för att korta ner resorna för de som bor längst bort, utan att andra skulle få det sämre. Det kan inte ha undgått någon att resultatet blev något helt annat. Vi socialdemokrater tycker att det är dags att tänka om. När resultatet är så långt ifrån den ursprungliga tanken måste man kunna erkänna att det blivit fel och göra allt man kan för att komma upp på banan igen. Den socialdemokratiska oppositionen i landstinget kan inte göra mer än att ställa krav på din styrande allians: gör om och gör rätt!

När SL:s styrelse för drygt ett år sedan beslutade att införa skip stop var underlaget en skiss. Citybanan hade inte testats. I underlaget stod att antalet tåg skulle utökas och att de nya avgångarna skulle användas för snabbtåg. När vi socialdemokrater ville att SL:s styrelse skulle ta beslut om den slutliga tidtabellen röstade din borgerliga allians tillsammans med Sverigedemokraterna ner förslaget. Konsekvensen blev att systemet med skip stop infördes utan alla kort på bordet. Resultatet av testerna och planen för det fortsatta införandet av skip stop höll du och dina kollegor i alliansen dolt för oss i oppositionen.

När citybanan testades i januari 2017 visade det sig att det inte gick att köra 24 tåg per timme, utan 16. I och med det gick det att öka antalet avgångar med ett tåg per timme. Trots det tyckte du inte att det var läge för en ny diskussion som skip stop i SL:s styrelse. Du tyckte inte heller att det var någon idé att hålla en ny dialog med länets kommuner för att se vad de tyckte om det nya läget.

För oss socialdemokrater är försöket med skip stop ett fiasko. Beslutet om skip stop togs i blindo, men ändå vägrar du tänka om. Istället för att införa fler tåg har flera delar av länet fått färre tåg. Tillsammans med era misslyckade inköp av nya tåg och dåliga byte av operatör blir det en cocktail av svek, misslyckande och blåögdhet. Därför är vårt krav på dig och din allians: ta krafttag mot MTR och tänk om när det gäller skip stop tills dess att turtätheten utökats påtagligt. Hela länet behöver pålitliga pendeltåg, fler tåg och en snabb resa till och från jobbet!

Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd

Susanne Lund (S), landstingets trafiknämnd

Ebba Östlin (S) kommunstyrelsens ordförande Botkyrka

Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande Haninge

Sara Heelge Vikmång (S), kommunalråd i opposition Huddinge

Arne Öberg (S), kommunalråd i opposition Solna

Sara Kukka-Salam (S), kommunalråd i opposition Solna

Freddie Lundqvist (S), kommunalråd i opposition Sollentuna

Publicerat i:

Det ska inte ligga på patienten att hitta rätt i vården

Publicerat den 4 maj, 2017

läs intervjun i DN om vår nya vårdmodell för Stockholm

Publicerat i:

Mitt 1 maj-tal i Haninge

Publicerat den 2 maj, 2017

Kära vänner,

Jag är socialdemokrat av tre anledningar.

För det första är socialdemokratin det enda parti som fullt ut värnar både tillväxt och miljöansvar. Vi vet att utan tillväxt så blir det ingen ökad välfärd. Vi vet att tillväxt ger möjligheter till ökad miljöhänsyn, men också att klimatarbetet ger nya jobb och mer tillväxt.

Vi behöver tillväxten och den måste gå hand i hand med att säkra vår närmiljö, vår hälsa och klimatansvar för det enda jordklot vi har.

För det andra så är socialdemokratin det enda parti som vill ha både fler jobb och bättre villkor för de anställda. Vi vill inte ha otrygga anställningar och dumpade arbetsvillkor. Vi vill minska arbetslösheten och samtidigt värna den enskildes rätt på arbetsmarknaden.

För oss så är inte vägen till nya jobb en försämrad arbetslöshetsförsäkring och sänkta löner. En riktig arbetarrörelse står upp för de som arbetar!

För det tredje är socialdemokratin det enda parti som förenar frihet med jämlikhet. Vi vet att dessa saker är varandras förutsättningar. Utan frihet ingen verklig jämlikhet. Och utan jämlikhet ingen verklig frihet.

Vi tror på individens frigörelse från begränsningar i form av klass, kön, etnicitet. Vi ska kunna säga till varje kille och tjej att det finns en framtid för dig och du ska kunna forma vad den består av. Och även om du har motgångar, kanske förlorat en förälder, så kan man bevisligen bli både svetsare och statsminister i Sverige.

Det tycker jag att vi ska vara stolta över!

I ett samhälle där människor känner sig behövda, känner trygghet och framtidstro, i ett sådant samhälle ökar omtanken och ansvaret för varandra.

I ett jämlikt samhälle känner sig alla delaktiga i samhällsutvecklingen, får del av samhällets framgångar och vill bidra till framtiden. Det är ett samhälle som gör verklighet av kampen för alla människors lika värde.

Vi socialdemokrater har en politik för alla. För hela Sverige och hela befolkningen. Vi samlas idag under parollen ”Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas”. Det sammanfattar vad den socialdemokratiskt ledda regeringen har fokuserat på sedan den tillträdde. I konkreta termer betyder det att:

Nästan 200 000 fler har ett jobb att gå till.

• Ungdomsarbetslösheten är rekordlåg – den lägsta på 13 år.

• Vi har skapat ordning och reda i statsfinanserna som ger möjlighet investera och förbättra välfärden

  • Sysselsättningen är den högsta i EU.

• Resultatet i skolan börjar att vända: behörigheten till gymnasiet har förbättrats och PISA visade strax innan årsskiftet på höjda elevkunskaper.

• Bostadsbyggandet är det högsta på decennier.

Och inte minst här i Haninge så ser man vad det betyder att vi socialdemokrater vinner val, får vara med och bilda styre och börja bygga bostäder. En applåd för Meeri och alla ni partikamrater som på olika sätt arbetar varje dag för att förbättra vardagen och öka tryggheten för Haningeborna! Bravo!

Grunden för den svenska modellen bygger på arbete och välfärd.

Det utgör grunden till vårt samhällsbygge. Du ska göra din plikt men också kräva din rätt.

De borgerliga partierna vill ofta få det att låta som att arbete och välfärd är varandras motsättning. Att de står i kontrast mot varandra. Att skattesänkningar och med det neddragningar i välfärden är nödvändiga för att fler ska komma i arbete. Men vi socialdemokrater vet att det är fel. Det är precis tvärtom.

Möjligheten till att arbeta är starkt sammankopplat med en sjukvård, omsorg och skola som vi alla kan lita på. Och rätten till en bra välfärd förutsätter att alla som kan arbeta är med och bidrar till den välfärden.  När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi mer; byta jobb, starta företag, flytta eller börja studera. Det tjänar vi alla på.

Och alliansen som älskade skattesänkningar hade inget problem med att en grupp fick högre skatt, och det var våra äldre. Våra äldre som varit med och skapat tillväxt och byggt landet starkt.

Men pension är inget annat än uppskjuten lön och ska därför inte beskattas hårdare.

Vi har gått fram med flera viktiga steg för att sluta det gapet.

För många leder det till extra pengar varje månad i pensionskuvertet.

Tillsammans med andra satsningar har nu Sveriges pensionärer fått i genomsnitt 800 kronor mer i plånboken varje månad. Det kallar jag en bra början!

Vi socialdemokrater har precis avslutat en partikongress där beslutsamhet, trygghet och sammanhållning präglade besluten.

Parollen var ”Trygghet i en ny tid”. En paroll som blev kusligt aktuell då kongressen startade dagen efter det fruktansvärda attentatet på Drottninggatan.

Jag minns exakt var jag var och vad jag gjorde när beskeden kom om mordet på Olof Palme, Estonias förlisning och tsunamin i Thailand. På samma sätt kommer vi inte att glömma var vi var när nyheten nådde oss om en framrusande lastbil på Drottninggatan. Ett attentat, och ett fruktansvärt mord på oskyldiga.

Men jag kommer inte heller att glömma den medmänsklighet och värme som efteråt präglade mötet människor emellan. Vi kom samman i vår gråt och oro. Vi hjälpte varandra och fann tröst och tillförsikt.

Rädsla och otrygghet får inte gripa sig fast. Om syftet med terror är att hindra oss från att leva det liv vi har på det sätt som vi känner det, då ska vi fortsätta att leva det.

Vår regering kommer att fatta de beslut som krävs för att skapa trygghet och framtidstro.

För detta krävs ett fortsatt arbete där vi motverkar de växande klyftor och utsattheten vi ser i samhället, men där vi också ställer tydligare krav på att alla ska arbeta, plugga och bidra till samhällsbygget. Alla barn ska ha samma möjligheter och förutsättningar till utbildning, jobb och bostad oavsett bakgrund. Vi ska kunna kräva vår rätt i ett samhälle som också ställer krav på oss.

För oss socialdemokrater handlar det om både och. Både att samhället ska visa omtanke – och ställa rimliga krav på människor. Vi vill att alla ska kunna känna trygghet, men också ha framtidstro och utvecklingsmöjligheter.

Det är också därför vi har beslutat om drygt 4 miljarder kronor till polisen och säkerhetspolisen. Vi skärper straffen för en rad brott och försvårar för kriminella genom att ge myndigheter ökade befogenheter att beslagta pengar och värdesaker.

Tungt kriminella ska inte åka lyxbilar – de ska åka in i fängelse. Och smågangsters ska inte springa i centrum – de ska gå i skolan, ha meningsfulla aktiviteter, fångas upp av föreningslivet och få jobb.

Ordning och reda – i alla delar av samhället – är klassisk socialdemokratisk politik. För vi vet också att de som drabbas mest av kriminalitet och otrygghet är de som bor och lever i de utsatta områdena.

Brott ska få konsekvenser för dem som begår dem. Vi är hårda mot de kriminella.

Men vi vet också att när livschanserna är ojämlika ökar riskerna för brott och kriminalitet. Så till skillnad mot högern ser vi socialdemokrater också kriminalitetens grogrund och orsaker. Vi vet att trygga samhällen byggs av trygga människor.

Människor med framtidshopp tar hand om varandra. Tar hand om sina samhällen. Tar hand om sin värld. För de ser sin egen och sina barns plats i den.

Vår viktigaste politiska uppgift är att göra Sverige så tryggt och säkert som möjligt, att upprätthålla tron på politikens möjligheter och tron på löftet om ett bättre samhälle. Det är därför vi är socialdemokrater och det är vad den svenska modellen handlar om.

Till den som tvivlar att rösten gör skillnad, att politiken gör skillnad – se på Stockholms läns landsting!

Jag är ju oerhört glad och tacksam över att få vara gruppledare för S i landstinget. Det är inget stilla uppdrag. I Stockholms läns landsting styr en moderatledd allians sedan över tio år tillbaka. I valet har de styrt kollektivtrafiken och sjukvården i hela 12 års tid. Och det märks kan vi konstatera.

Nästan varje dag får jag chansen att opponera, kritisera, driva förslag och försöka justera i alliansens politik. Ibland vet man inte om man ska skratta eller gråta. Som detta med att moderata trafiklandstingsrådet vill sälja namnen på tunnelbanestationerna. Va! Ja vi har ju hört rätt men det är inte rätt.

Men för dem räcker det inte med att sälja ut, privatisera och börja handla upp kärnverksamhet. Nu vill de dra in pengar på att Farsta kan bli Dressman och Trångsund kan bli Lundin Oil.

Det säger så mycket om deras ideologi och deras perspektiv.

Men jag har ett mer kreativt förslag som gör det mindre rörigt för resenärerna. Kan de inte sälja sina egna namn istället för stationerna? Byta namn till exempelvis Innisfree Svenonius och Kristoffer Keolis?

Eller döpa om titlarna till exempelvis Aleris-landstingsrådet och Skanska-landstingsrådet?

Skämt åsido. Bakgrunden till landstingets penganöd är ju väl känd. De har byggt världens dyraste sjukhus, Nya Karolinska, i ett avtal med Skanska/Innisfree som sträcker sig fram till 2040. Jag är 62 år gammal när avtalet löper ut. Fram tills dess ska landstingets skattebetalare betala en fast kostnad varje år. Det blir som en gökunge som tränger ut annan vård och andra behov.

Nya Karolinska är inte bara dyrt, det är också illa planerat. Alliansen hade inte bestämt vårdinnehåll när de beställde bygget. Så alla rum är lika stora, medicinblandningsrummen lika små. Vissa verksamheter drabbas mer än andra av denna inkompetenta upphandling och ideologiska experimentverkstad.

Värst har barnen drabbats. De fick flytta först och där har desperata ingrepp i de nybyggda väggarna fått göras med sticksåg för att personalen ska kunna jobba och ha uppsikt över de svårt sjuka barnen.

Vårdplatserna räcker inte till, följdinvesteringarna på övriga sjukhus är försenade, närakuter dröjer, vårdcentralerna går på knäna och på akutmottagningarna blir väntan oerhört lång – inte minst för våra äldre som behöver läggas in och vårdplats saknas.

Vårdpersonalen larmar om arbetsmiljön och orimliga förutsättningar. Deras enda väg till högre lön och bättre arbetstider är att gå till den parallella vårdvalsmarknaden som alliansen gynnat med fri etableringsrätt för vårdföretag som får fri dragningsrätt på skattebetalarnas pengar. Det kostar en dryg miljard mer än övrig hälso- och sjukvård per år och den gör sjukvården mer uppsplittrad.

Förmodligen är tanken att sänka förtroendet för sjukhusens möjligheter att klara trycket att det sedan går lätt att privatisera ytterligare ett akutsjukhus. För det är vad som står på spel i landstingsvalet nästa höst.

Att ta ansvar för missgreppen med Nya Karolinska, vårdvalen och underfinansierade vårdcentraler är inte alliansens melodi. De försvarar benhårt den rådande ordningen.

Ordet arrogant betyder HÖGdragen enligt ordlistan.

Men jag vill påstå att det betyder HÖGERdragen!

Och vad har Haningeborna fått av landstingsstyret? Blev det något nytt Handens närsjukhus som de lovade innan valet? Nej. Istället har ni fått det senaste från Moderaterna; ett eget geriatrik lotteri!

Vården av de sjukaste äldre vid Handens och Dalens sjukhus kan komma att lottas mellan aktörer som bara behöver uppfylla oerhört låga krav. Detta avslöjade Dagens Industri förra veckan. Förmodligen har de smugit in en förenklad  tipskupong med färdiga maxpoäng att fylla i vid upphandlingen. Så platstikkirurger som haft inlagda patienter har samma chans att få bedriva vården som erfarna geriatriker. Vården av våra sköraste äldre har förvandlats till ett banalt lotteri.

Sista ordet i detta är ännu inte sagt, men moderata finanslandstingsrådet Iréne Svenonius är mycket tydlig med att detta är första steget för att kunna införa vårdval geriatrik och stycka upp vården till marknadsandelar där konkurrens går före samverkan.

Men låt mig vara lika tydlig. Vinner vi socialdemokrater valet så blir det inga fler uppstyckade vårdvalsmarknader, det blir samarbete och samverkan, bättre arbetstider och löneutveckling för de landstingsanställda.

Det blir ingen privatisering av ytterligare ett akutsjukhus och det blir en omförhandling och kanske en hävning av avtalet kring Nya Karolinska.

Vårdens pengar ska gå vård!

Och hörrni, om man lägger 6000 kronor på ett klädesplagg så ska man få mer än ett par simpla vita stödstrumpor som är värda några tior, eller vad säger ni?

Det får vara slut med Gucci-priser och dags för en socialdemokratisk sjukvårdspolitik! Mer pengar till distriktssköterskorna på vårdcentralerna, fler jourläkarbilar och givetvis ska Handen få ett nytt modernt närsjukhus som utlovats! Jag längtar till att få bedriva valrörelse med er!

Avslutningsvis vänner,

Rasism, fördomar och främlingsfientlighet är en röta. När den får fäste så försvagar den vårt välfärdsbygge.

Vi lever nu i en orolig tid, med en fördummande blockpolitik, samtidigt som nationalistiska och högerextrema krafter växer sig starkare.

Främlingsfientlighet bemöts bäst med kunskap och kärlek. Att våga ta debatten i skolan, på arbetsplatser och föreningslivet. Att ge oss tid att förklara vad och varför vi tagit tuffa beslut och vilka värderingar som ligger till grund för dem.

Att människor får tro på vilken gud de vill, se ut som de vill och älska vilket kön hen vill. Att vi tror på människors lika värde. Ett solidariskt samhälle där vi ger utifrån förmåga och får utifrån behov.

Där det är ordning och reda och där alla som bor i vårt land får vara med och både bidra och ta del fullt ut. Vi accepterar inget skuggsamhälle.

Socialdemokraterna är den ansvarsfulla och samlande kraften i svensk politik. En kraft som säkrar utveckling i hela Sverige – och för alla. En kraft som sätter jobben först och säkrar en bra välfärd. Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas!

Det applåderar vi för tillsammans!

Stort tack för att ni lyssnade!

 

Publicerat i:

Vi gläds åt en ny t-banelinje

Publicerat den 21 april, 2017

Idag satsar den rödgröna regeringen, tillsammans med Stockholmsregionen, på en ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan och 100.000 nya bostäder. Jag är glad över att vårt arbete i Stockholms läns landsting för en utbyggd kollektivtrafik och bostadsbyggande har gett resultat.

Publicerat i:

Jag och Irene Svenonius gör gemensamt uttalande efter gårdagens attentat

Publicerat den 8 april, 2017

Gemensamt uttalande från landstinget med anledning av gårdagens händelser:

I dag vaknade vi upp till ett Stockholm som i går drabbades av ett fruktansvärt attentat. Flera dog, många skadades och flera svårt skadade vårdas fortfarande på våra sjukhus i länet. Våra tankar går till alla som drabbats och deras anhöriga. Vi är chockade, arga och ledsna, men samtidigt är vi otroligt tacksamma. Tacksamma över alla otroliga medarbetare och invånare i vårt län som igår ställde upp för varandra.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla er. Tack till alla medarbetare i sjukvården, kollektivtrafiken och landstinget som tillsammans gjorde en extra insats för att Stockholm skulle bli tryggt och säkert igen. Tack till ambulanspersonalen, undersköterskorna, sjuksköterskorna och läkarna som direkt gick upp i beredskap och vårdade de skadade med den bästa möjliga sjukvården. Tack till trafikpersonalen som sent i går kväll när trafiken började rulla igång igen, tog sig till jobbet och hjälpte de som ännu inte hade kunnat ta sig hem.

Landstingets krisledning kommer fortsatt samverka och hålla sig informerade och vårt besked är också att vår insats inte är en fråga om resurser. De resurser som kan komma att behövas ska också tillföras.

Gårdagens attack visar vilken fantastisk stad och region vi bor, lever och verkar i. När en gärningsman visade mänsklighetens allra värsta sida, visade vi oss – tillsammans som stockholmare – från vår allra bästa sida. När det svåra och fruktansvärda inträffade samlade vi oss, hjälptes åt och ställde upp för varandra. Det är en kraft som är starkare än någon annan.

Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd
Erika Ullberg, (S), oppositionslandstingsråd

Publicerat i:

S kräver svar om Karolinskas konsultkostnader

Publicerat den 29 mars, 2017

Intervju i DN om alliansens skenande konsultkostnader

Publicerat i:

Vår sjukvårdskampanj fortsätter

Publicerat den 27 mars, 2017

Vårt kampanjande om bristerna i Stockholms sjukvård fortsätter med bilder i tunnelbanan, torgmöten och facebookaktiviteter.

Vi socialdemokrater i Stockholms läns landsting vill att vårdens pengar ska gå till vård, och dina behov ska gå före vårdbolagens. Läs mer här:

http://www.socialdemokraterna.se/Stockholm

 

Publicerat i:

Vårdens pengar ska gå till vård!

Publicerat den 20 mars, 2017

 

Det är stort fokus på vården just nu, både i den nationella och regionala politiska debatten. Bristerna i Stockholms läns landsting uppmärksammas återkommande medialt och engagemanget bland medborgarna i sjukvårdsfrågan är stort. Vi socialdemokrater ska självklart vara aktiva i den debatten. Från och med idag, måndag, den 20 mars och två veckor framöver annonserar vi i tunnelbanan. Temat för annonseringen är att beskriva den verklighet som väljare, patienter och personal upplever, och samtidigt påtala Moderaternas politiska ansvar för de brister som är tydliga efter att de i drygt tio år har styrt landstinget i Stockholm.

Det är dags att stoppa slöseriet! Vårdens pengar ska gå till vård.

 

Publicerat i:

Välkommen på seminarium den 6 mars – Stiernstedt presenterar sin granskning av vården i Stockholm

Publicerat den 3 mars, 2017

Välkommen på seminarium den 6 mars där Göran Stiernstedt, utredare bakom SOU 2016:2 Effektiv vård, presenterar rekommendationer utifrån sin granskning av vården i Stockholms läns landsting.

Stockholms läns landsting har den starkaste skattebasen och den högsta landstingsskatten av alla landsting i Sverige. Men är Stockholms hälso- och sjukvård därmed också bäst? Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har låtit Göran Stiernstedt granska vården i Stockholm med utgångspunkt i SOU 2016:2 Effektiv vård, som Stiernstedt genomförde på uppdrag av tidigare socialminister Göran Hägglund. Vid ett seminarium i Almedalen 2016 presenterade Stiernstedt en problembeskrivande delrapport. Vi välkomnar er nu att ta del av hans slutrapport. Dess rekommendationer kommer att vara ett viktigt underlag i Socialdemokraternas utveckling av politik för en effektivare vård i Stockholm.

Efter en presentation av Stiernstedt följer en paneldiskussion med möjlighet att ställa frågor.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin

Paneldeltagare:

Peter Graf, VD vårdbolaget TioHundra

Karin Kaloczy, Sverigechef divisionschef sjukvård, Aleris

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S)

När: 6 mars kl. 10.00-11.30

Var: Landstingshuset, Hantverkargatan

 

Publicerat i:

Stockholms vårdkris måste lösas!

Publicerat den 17 februari, 2017

600 stängda vårdplatser och sjuksköterskor som säger upp sig på grund av stress och dåliga villkor. Patienterna kan inte vänta – Landstingsmoderaterna måste lösa vårdkrisen nu!

Publicerat i: