Jag undrar hur (M) tänker lösa vårdkrisen?

Publicerat den 16 februari, 2017

Efter 10-års moderatstyre i landstinget är vårdkrisen ett faktum. I nuläget finns över 600 stängda vårdplatser som inte går att bemanna på grund av personalbrist. Här frågar jag landstingsmoderaterna om de tycker att det finns tillräckligt många öppna vårdplatser i länet för närvarande?

Erika Ullberg fråga from Alan Kartal on Vimeo.

Publicerat i:

Orimligt att personalen ska behöva prioritera mellan två sjuka patienter

Publicerat den 7 februari, 2017

Läs intervjun i DN om situationen på Nya Karolinska i Solna

Publicerat i:

Vårdens pengar måste gå till vård. Vi har inte råd med fler misslyckade upphandlingar, fördyringar, förseningar, konsultberoende och långtgående privatiseringar.

Publicerat den 4 november, 2016

Debatt i Studie Ett mot Torbjörn Rosdahl (M)

Publicerat i:

Höghastighetstågen får inte tränga ut andra viktiga satsningar

Publicerat den 6 oktober, 2016

erika_ullberg

Idag presenterades infrastrukturpropositionen. Detta är en mycket välkommen satsning på spårunderhåll! Stockholms cirka 300 000 dagliga pendeltågsresenärer drabbas av oacceptabla förseningar på grund av bristande infrastruktur. Jag är oerhört glad att S/MP-regeringen prioriterar järnvägen som är avgörande för tillväxt, gods och persontransporter.

Jag delar Isabella Lövins uttalande att höghastighetståg inte får bli en gökunge som tränger ut andra satsningar. Infrastrukturministern betonade att Sverige bara bygger höghastighetståg i den takt ekonomin tillåter, och om det finns en bred politisk förankring. Det tycker jag är rätt.

Finner man ingen lösning för höghastighetstågen norr om Järna som möjliggör förbättrad pendeltågstrafik och värnar Arlandas utveckling så bör inte höghastighetståg byggas i den här regionen.

Jag delar uppfattningen att Ostlänken och tågtrafik Borås-Göteborg är mycket prioriterad. Men för Stockholmsregionen och våra 800 000 dagliga SL-resenärer behövs framför allt utbyggd tunnelbana, modern busstrafik och ökad pendeltågstrafik när Citybanan öppnar nästa år.

Det var Moderaterna som tillsatte Sverigeförhandlingen och gick till val på höghastighetståg. S och Mp
tog vid det arbete. När nu M ändrat sig så är det frågan om det finns någon bred förankring som är en förutsättning för projektet.

Just nu framstår det som att de regioner som anser sig som vinnare med höghastighetståg är för – oavsett parti. Medan de delar av Sverige som inte ingår i förhandlingen eller anses tjäna på höghastighetståg är emot – nästan oavsett parti. Sverige behöver oerhört många angelägna investeringar för att gynna företag och arbetspendlare – dessa får inte äventyras av höghastighetståg. Så här skrev jag i januari i Svenska Dagbladet:

Bygga ny t-bana är viktigare än snabbtåg

Den artikeln känns fortfarande relevant.

Publicerat i:

Torbjörn Rosdahl avgår

Publicerat den 29 september, 2016

Landstingsmoderaterna gick kraftigt bakåt i valet. Nu är vi halvvägs in i mandatperioden och de har fortsatt problem med sin sjukvårdspolitik som kantats av strumpupphandling, OPS-upphandlingen av Nya Karolinska, samt skenande kostnadsutveckling till följd av långtgående privatiseringar.

Alliansen styr nu dessutom i minoritet med Sverigedemokraterna som vågmästare. Att vara heltidspolitiker är roligt, men också krävande. Jag har därför stor förståelse för att Torbjörn Rosdahl efter 16 år som heltidspolitiker väljer att göra annat i livet. Jag unnar honom mer tid för andra intressen. Torbjörn Rosdahl har hållit ihop Alliansen och uppträtt på ett korrekt sätt i förhållande till oss oppositionspartier.

Vi har dessutom skrattat och kunnat skoja rätt mycket ihop. Jag tycker att Torbjörn är en lättsam person och en klassisk politiker ur ordets finare betydelse. Jag kommer ur den aspekten att sakna honom.

Publicerat i:

Sjukvård och #strumpgate

Publicerat den 24 september, 2016

erika_strumpor

Denna krönika har publicerats i AIP

Landstingsvalet om två år borde handla om strumpor och den försämrade sjukvården. Och hur dessa två saker hänger ihop. Strumpskandalen angår nämligen alla som suttit i timmar och väntat på akuten, oroat sig för förlossningsplats eller fått en uppskjuten operationstid.

För att kunna ha en vård av bästa kvalitet måste våra skatteintäkter användas klokt. Så är som bekant inte fallet i Stockholms läns landsting. Slöseri och inkompetenta upphandlingar har blivit ett signum för den styrande alliansens decennium i landstinget. Vi i Stockholms län betalar nu landets dyraste sjukvård – men när vi är sjuka får vi inte den bästa vården, jämfört med andra landsting.

Den moderatledda alliansen har återigen misslyckats med att hushålla med vårdens resurser och beslutat om ett avtal för stödstrumpor och bandage där kostnader gått upp till nästan 500 miljoner kronor på ett år. Och strumpor har – utan att patientens behov kräver det – fått kosta 6 000 kronor paret när det finns alternativ för 100 kronor. Helt oacceptabelt såklart.

Ett enormt slöseri med skattebetalarnas pengar, och ett av flera exempel på misslyckade upphandlingar och dyra vårdprojekt. Spårvagnen blev rekorddyr. Nya Karolinska Solna byggdes efter en ideologisk OPS-upphandling och har hittills blivit tio miljarder dyrare än planerat. Slarv med ekonomin drabbar i slutändan patienter och vårdpersonal.

Nu när landstingsalliansen vill privatisera ytterligare ett akutsjukhus finns det skäl att vara mycket orolig. Långtgående privatiseringar löser inte vårdens utmaningar och inkompetenta upphandlingar äventyrar resurserna. Nu måste krafttag tas för att liknande misstag i en upphandling inte begås igen. Det behövs en revision av både strumpupphandlingen och Nya Karolinska, samt att nya riktlinjer för upphandlingar tas fram så att enbart seriösa anbud i god konkurrens godtas.

Men det finns ju tyvärr inga regler mot att vara inkompetent som en professor i juridik kommenterade #strumpgate. Det går däremot att välja nya beslutsfattare i valet om nästan exakt två år.

Publicerat i:

Se filmen om landstingsmoderaternas slöseri

Publicerat den 13 september, 2016

Från strump-skandal till rekorddyrt sjukhus. Se filmen om landstingsmoderaternas slöseri i Stockholms läns landsting.

Publicerat i:

Stoppa strump-slöseriet i Stockholms läns landsting

Publicerat den 9 september, 2016

strumpor

Publicerat i:

Ny rapport om Stockholms sjukvård presenteras på vårt seminarium

Publicerat den 3 juli, 2016

Seminariebild

På vårt seminarium i Almedalen imorgon, måndag, presenteras en rapport om effektiviteten i Stockholms sjukvård, av utredaren Göran Stiernstedt.

Det ska bli väldigt spännande att ta del av hans slutsatser. Stiernstedt fick 2013 i uppdrag av dåvarande socialminister Göran Hägglund (KD) att utreda effektiviteten i svensk sjukvård, och i januari i år presenterade han sitt slutbetänkande Effektiv vård (SOU 2016:2). Rapporten som presenteras imorgon är en fördjupad studie av hur det ser ut i Stockholms läns landsting, som Stiernstedt har gjort på uppdrag av Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting.

Fokus ligger på problembeskrivning; i höst kommer Stiernstedt att lämna en slutrapport med tonvikt vid rekommendationer och åtgärdsförslag. Efter det kommer vi att återkomma med skarpa förslag om hur Stiernstedts slutsatser skulle kunna omsättas i praktiken.

Besök gärna vårt seminarium imorgon, den 4 juli klockan 10.00, platsen är: Klosterlängan, i anslutning till St:a Katarina kyrkoruin (även kallad St:a Karin kyrkoruin), Stora torget i Visby.

Hoppas vi ses där!

Publicerat i:

Idag fattas beslut om sjukvårdens framtid!

Publicerat den 15 juni, 2016

Hör mig berätta om vår oppositionsbudget inför landstingsfullmäktige:

Publicerat i:

Välkommen på Almedalsseminarium med Göran Stiernstedt

Publicerat den 2 juni, 2016

Foto: Anders Ahlgren/TT

Mest resurser – bäst sjukvård?

Välkommen på seminarium, som inleds av den tidigare utredaren av sjukvårdens effektivitet, Göran Stiernstedt, som presenterar slutsatser från sin granskning av vården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting har Sveriges starkaste skattebas och landets högsta landstingsskatt. Men är Stockholms sjukvård därmed också bäst? Vilka lärdomar kan andra landsting och regioner dra? Efter en inledning av Göran Stiernstedt följer en paneldiskussion.

Paneldeltagare: Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges Läkarförbund, Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd (S), Thomas Berglund, VD och koncernchef för Capio, Christina Kennedy, chefredaktör på Dagens Medicin. Moderator: Eric Erfors, ledarskribent på Expressen

När: 4 juli, klockan 10:00 – 11:00

Plats: Klosterlängan, i anslutning till St:a Katarina kyrkoruin (även kallad St:a Karin kyrkoruin), Stora torget i Visby.

För frågor kontakta signhild.petren@politik.sll.se

Vårdkostnaderna i Stockholms läns landsting ökar mer än vad som bedöms är ekonomiskt hållbart och brister i organisering och styrning pekas ofta ut som orsaker till ineffektivt resursutnyttjande i vården. För patienterna innebär det bland annat köer på akutmottagningarna och att äldre och multisjuka faller mellan stolarna när de bollas mellan kommunal omsorg och landstingets vård.

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har gett ett uppdrag till den tidigare utredaren av sjukvårdens effektivitet, Göran Stiernstedt, att mot bakgrund av slutsatserna i sin nationella utredning, sammanställa en rapport och lägga förslag på hur resursutnyttjandet kan förbättras och de organisatoriska utmaningarna inom Stockholms sjukvård mötas. På seminariet 4 juli presenteras en första delrapport. Detta är första gången Göran Stiernstedt gör en regional granskning utifrån sin tidigare utredning.

Stiernstedts analys kommer senare att ligga till grund för förslag till åtgärdsprogram för en effektivare vård som kommer att presenteras av Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting.

Publicerat i:

Därför måste vi satsa på barnsjukvården!

Publicerat den 1 juni, 2016

För en tryggare barnsjukvård

För ganska exakt fem år sedan skrev jag en motion om barnsjukvården i Stockholm. Tyvärr har inget hänt sedan dess för att hjälpa sjuka barn och deras föräldrar – men situationen har försämrats. Trycket ökar på samtliga barnakuter i länet. Den största ökningen har skett på Astrid Lindgens Barnsjukhus, ALB, i Solna, där antal barnbesök ökade med nio procent mellan 2012 och 2015. Siffrorna för de tre första månaderna under 2016 visar också på en fortsatt ökning jämfört med motsvarande period förra året.

Jag har själv gjort praktik på ALB och jag vet hur svår situationen är där. Det går inte att få en sittplats där kvällar och helger när väntrummet är överfullt av halvrisiga barn och oroliga föräldrar. En undersköterska som jobbat på ALB i 30 år berättade för mig att det aldrig varit värre än det är nu och av en annan sjuksköterska fick jag höra att hon och hennes kollegor inte orkar jobba heltid längre. Schemaläggningen är en dimension, men också det hårda trycket en annan viktig anledning. Personalen gör ett fantastiskt jobb men har svårt att få tiden att räcka.

Barnakuternas uppgift är att ge vård till de mest sjuka barnen i ett akut läge, men på grund av flera faktorer är söktrycket högt från även mindre allvarligt sjuka barn. De mest sjuka barnen riskerar då att inte få hjälp i tid på grund av de köer som uppstår.

Att så många av de sjuka barnen söker vård på barnakuterna beror delvis på att Vårdguiden 1177 hänvisar alldeles för många sjuka barn till dit. ALB är dessutom den enda barnakuten med kirurgisk kompetens, vilket får många föräldrar med sjuka barn att söka sig, eller bli hänvisade, dit av Vårdguiden 1177.

Jag brinner för barnsjukvården och är oroad över det höga tycket på länets barnakuter, särskilt på ALB. Det är orimligt att sjuka barn tvingas sitta i väntrum på akutsjukhus med sina oroliga föräldrar när de egentligen borde få god och kvalificerad rådgivning och vård på BVC, hos husläkaren eller på BUMM, det vill säga vårdcentraler, barnhälsovård och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

Våra yngsta invånare i länet måste få vård i tid – därför har vi lagt 50 miljoner extra till Stockholms barnsjukvård i vår skuggbudget som presenterades förra veckan.

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting vill:
– Införa en barnsjukvårdsombudsman som ser över helheten i barnsjukvården. Barnsjukvårdsombudsmannen gör en översyn och säkerställer samordning mellan BVC, BUMM och husläkare ser till att vård och specialistkompetens finns efter alla barns behov
– Att två jourläkarbilar ska finnas i länet och att de få ett tydligt uppdrag att hjälpa sjuka barn. Idag finns bara en jourläkarbil i länet som allt för sällan besöker barn
– Införa en barnläkargaranti på varje närakut i de 12 nya närakuter som öppnas under 2016-2017
– Att Vårdguidens uppdrag att hänvisa föräldrar med sjuka barn till vårdcentraler och närakuter istället för till akuten ska tydliggöras

Publicerat i:

Mitt 1 maj-tal i Väsby

Publicerat den 1 maj, 2016

Första maj-firare, kära Väsbybor och världsmedborgare. Varmt tack för att jag får tala här idag!
Det är alltid en härlig dag när vi firar första maj, hedrar historien och blickar framåt. Vi känner värme tillsammans genom vår gemenskap och politiska glöd. Och jag gjorde som jag lovade och tog med mig solen!

Välkommen oavsett om du hör hela eller lite av talet. Varit på 1-majdemonstrationer 50 gånger eller är här första gången. Är här för fikat, musiken eller politiken. Känn dig varmt, varmt välkommen!
Jag vill fram för allt tala om tre saker här idag; barnen, bussarna och bostäderna. Men också för feminism och mot främlingsfientlighet.

Jag tänkte börja tala om det viktigaste vi har – om barnen.
Olof Palme sa att det är i barnen vi ser framtiden växa fram. Barnen är vårt band till framtiden.

Vår plikt gentemot dem och framtiden tycker jag är att rusta förskola och skola. Att ge dem en bra start med kultur, lek och fritid.

Att vårda vår planet och minska miljö- och klimatbelastningen. Att våra barn ska få en bra utbildning, en egen bostad, ett jobb och kunna tjäna egna pengar.

Vi ska ge dem framtidshopp och möjligheter att få ett ännu bättre liv än det vi har haft.

Idag kommer det många barn till vår region. De kommer från Aleppo, Alvesta och alla BB-avdelningar i länet. Det är en inflyttning till Stockholm från övriga landet men främst så föder vi många barn, och vi tar emot många barn som flytt krig och förtryck. Barn som lämnat ett land och söker ett hem. Barn som inte upplevt utan bara hört om fred, demokrati och frihet i de vuxnas ord och drömmar.
Precis som många svenskar en period sökte en fristad och en bättre framtid med frihet och demokrati på andra sidan Atlanten så kommer många hit med hopp om en bättre tillvaro. Det har varit en styrka och något positivt för vårt land.

Men samtidigt som Sverige tagit det överlägset största ansvaret sett till vår befolkning har andra länder backat ur och vänt ryggen åt problemen. Flyktingmottagande är dock en moralisk juridisk skyldighet. En uppgift som ingen enskild kommun eller enskilt EU-land klarar självt. Det är därför regeringen nu sätter press på alla kommuner att bidra, och kräver att hela EU agerar.
Jag är övertygad om att en socialdemokratiskt ledd regering är bäst att leda Sverige i detta. Och våra kommuner, föreningar och enskilda invånare gör fantastiska insatser. Alltmedan moderatstyrda kommuner i länet som gjort minst, ändå gnäller mest. Det är beklämmande.

Kriget i Syrien, instabiliteten i Afghanistan och många andra länder har skapat de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget.

Jag vill att Sverige ska fortsätta vara ett solidariskt land där vi både ställer krav och erbjuder hjälp. Där vi tar hand om varandra och ser varandra som medmänniskor. Vi ska inte skapa ett A- och B-lag.
Vi ska ha en politik för alla invånare. De som presenterar förslag som handlar om att montera ner trygghetssystemen och erbjuda asfalten som sängmadrass har inte samma syn som oss socialdemokrater.
Vi vill att alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Vi vill att alla som bor i vårt land ska få del av och få möjlighet att bidra till vår välfärd.
Migration och flyktingmottagande ska inte bli den ursäkt högern tar för att montera ner välfärden.
Vi måste genom att förena förnuft och medkänsla skapa trygghet och tydlighet att Sverige klarar den turbulenta tid vi nu lever i. Alla människors frihet hela världens fred – sådant är vårt mål.

Första-maj-firare, jag är feminist. Det kanske finns någon mer som är det?
Frågan om en fungerande välfärd är en feministisk fråga.

När välfärden försämras så är det främst kvinnor som drabbas:
Det är flest kvinnor som utförsäkras,
Det är flest kvinnor som får vårda föräldrar och anhöriga när äldreomsorgen sviker.
Det är också kvinnorna som drabbas mest när kollektivtrafiken står stilla, när förskolan och fritids inte fungerar, eller när våldet finns i hemmet.

Det är havande och födande mammor som riskerar att drabbas hårdast av en krisande förlossningsvård.
Det är också kvinnorna som tvingas arbeta under omänsklig press i förlossningsvården och gå delade turer i hemtjänsten

Kvinnors uppoffringar är vad som håller vården uppe idag.

Under Fredrik och Filippa Reinfeldts styre i land och landsting så har privatiseringar, fri etableringsrätt för företagen och skattesänkningar fått gå före såväl kvinnors hälsa som arbetssituation.

Men vår välfärd ska aldrig bygga på kvinnors ohållbara arbetssituation. Vår välfärd ska inte rymma oro för att inte få en förlossningsplats, eller att inte få cancervård i tid.

Vård ska ges utifrån behov i hela länet! Sjukvård är ingen marknad. Stockholms län behöver en jämlik sjukvård som bedrivs mer effektivt än idag.

För att kunna erbjuda all människor en god välfärd så måste vi klara ekonomin och det gör vi genom att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Inte genom sänkta löner eller skrota den svenska modellen.

Alla som kan arbeta ska arbeta. Alla som vill ha ett jobb ska få ett jobb. Att bekämpa arbetslösheten är att minska hopplösheten och öka självbestämmandet.
Vi vill ge fler jobbarkompisar, chansen att lära sig och utvecklas i sin yrkesroll. Helt enkelt att få känna sig behövd och bli sedd.
Känslan av frihet att kunna försörja sig själv och sin familj.
Jobben är vår viktigaste fråga nu och för framtiden.

Och när andra partier hotar den svenska modellen och vill lagstadga om sänkta löner så tar vi kampen. Vi säger nej till sänkta löner. Vi värnar vår modell där parterna förhandlar löner. Vi säger istället ja till att fortsätta ett starkt och tryggt Sverige. Låt oss vara stolta över det som byggt Sverige till det vi är idag.

Om Annie Lööf och Jan Björklund så gärna vill sänka lönerna så kan de göra det på sina partikanslier. Men låt Sveriges arbetareparti sköta näringspolitik, välfärd och framtidsinvesteringar!

Mötesdeltagare, stort tack till er som deltagit i vårkampanjen!
Idag avslutar vi vår vårkampanj om bostadsbyggandet som samtidigt måste vara startskottet för ökat byggande. Framtiden börjar här.

Bostadsfrågan har blivit en av vår tids viktigaste frågor. Den angår alla; unga, äldre, nyskilda, gästforskare, arbetsgivare och arbetssökande. Löser vi inte bostadsbristen och ökar rörligheten på bostadsmarknaden så förlorar vi jobb, tillväxt och utvecklingsmöjligheter.

Här kan landstinget ta ett stort ansvar. Vi kan samplanera bostäder och kollektivtrafik.

För att Stockholm ska kunna fortsätta växa, klara arbetspendling och bostadsbyggande så måste vi ha en fungerande kollektivtrafik. Tunnelbana, pendeltågstrafik, busstrafik och tvärförbindelser.

Men vad har Moderaterna som styrt SL och landstinget i 10 år gett Väsbyborna?

Efter 10 års moderatstyre har SL:s ekonomi havererat och ligger nu på 500 miljarder kronor i underskott. Det beror på felprioriterade investeringar såsom Spårväg city i innerstaden, skenande konsultkostnader samt förseningar och misslyckade upphandlingar.

Istället för att orka ta ansvar och prioritera rätt så att vi får fler resenärer till kollektivtrafiken, valde landstingsmoderaterna att istället skära ned på 99 busslinjer i hela länet för att kortsiktigt försöka spara 100 miljoner.

Det har drabbat Väsbyborna särskilt hårt. I januari bantades 10 busslinjer ned och att antalet avgångar i busstrafiken minskades med 25 procent. Det bor 42.000 invånare i Upplands Väsby och bara 11.000 av dem bor inom en kilometer från stationen. Resten är beroende av bussar.
För många Väsbybor är bussen en livslina för att ta sig till sina arbetsplatser och skola i tid. En fungerande kollektivtrafik möjliggör livspusslet.

Därför är vårt besked tydligt: Vi vill återinföra och utveckla busstrafiken i Väsby!
Vi värnar resenärers rätt att kunna pendla till sina arbetsplatser och för att barn ska kunna ta sig till skolan i tid.

Men Moderaternas besked till väljarna är också tydligt – medan man vill satsa på fördyrningar av Roslagsbanan och lyxiga pendelbåtar i innerstan så säger man till Väsbyborna att bussnedskärningarna står fast, oavsett om man får en budget i balans. Inte ens om de lyckas höja SL-taxan så får ni tillbaka era bussar enligt förvaltningens förslag inför budgeten i juni.
Ansvaret ligger nu på Landstingsmoderaterna att förhandla med oppositionen kring hur vi kan få busstrafiken att fungera för Väsbyborna igen. Jag lovar att jobba varje dag för att ni ska få fungerande kollektivtrafik.
Men det behövs ett nytt styre av SL och landstinget. Det då tolv år långa moderatstyret av landstinget måste bytas i valet 2018. Senast då måste vi få ett nytt styre och en ny politisk inriktning!
Tillsammans ska vi jobba för att vinna fortsatt förtroende för en stark S-ledd regering och ett fortsatt S-lett kommunstyre. Tillsammans ska vi också se till att landstinget får ett nytt styre? Eller hur?

Mötesdeltagare, avslutningsvis:
Jag är socialdemokrat av tre anledningar.

För det första är socialdemokratin det enda parti som fullt ut värnar både tillväxt och miljöansvar. Vi vet att utan tillväxt så blir det ingen ökad välfärd. Vi vet att tillväxt ger möjligheter till ökad miljöhänsyn, men också att klimatarbetet ger nya jobb och mer tillväxt.

För det andra så är socialdemokratin det enda parti som vill ha både fler jobb och bättre villkor för de anställda. Vi vill inte ha otrygga anställningar och dumpade arbetsvillkor. Vi vill minska arbetslösheten och samtidigt värna den enskildes rätt på arbetsmarknaden.
För det tredje är socialdemokratin det enda parti som förenar frihet med jämlikhet. Vi vet att dessa saker är varandras förutsättningar. Utan frihet ingen verklig jämlikhet. Och utan jämlikhet ingen verkligen frihet.
Tage Erlander sa 1962: ”Det finns ingen motsättning mellan strävan till trygghet och viljan till frihet. I själva verket utgör känslan av trygghet ett frihetsvärde av enorm betydelse för den enskilda människan.”
För oss är trygghet och jämlikhet en grundförutsättning för frihet och självförverkligande. Jämlikhet och utveckling är varandras förutsättningar.

I ett samhälle där människor känner sig behövda, känner trygghet och framtidstro, i ett sådant samhälle ökar omtanken och ansvaret för varandra.

I ett jämlikt samhälle känner sig alla delaktiga i samhällsutvecklingen, får del av samhällets framgångar och vill bidra till framtiden. Det är ett samhälle som gör verklighet av kampen för alla människors lika värde.
Människor med framtidshopp tar hand om varandra. Tar hand om sina samhällen. Tar hand om sin värld. För de ser sin egen och sina barns plats i den. Människor utan framtidshopp blir desperata. Ser efter sitt eget hus. Vänder sig mot varandra och börjar hata.

i socialdemokrater har en politik för alla. För hela Sverige och hela befolkningen. Vi samlas idag under parollen ”Tillsammans för Sverige”.

Och då menar vi alla tillsammans – inte ”vi och dom”.
Rasism och främlingsfientlighet är en röta. När den får fäste så försvagar den vårt välfärdsbygge. Främlingsfientlighet bemöts bäst med kunskap och kärlek.
Vi tror på människor lika värde. Vi tror på ett solidariskt samhälle där vi ger utifrån förmåga och får utifrån behov.

Vi står upp för alla människors lika rätt och möjlighet att tro på vilken gud de vill, se ut som de vill och älska vilket kön hen vill.

Främlingsfientlighet, fördomar och rasism är vår fiende. Att älska sin nästa såsom sig själv och avsett hen ser ut – så ska arbetarrörelsens kärleksbudskap se ut. Och det applåderar vi för tillsammans!

Stort tack för att ni lyssnade!

Publicerat i:

Nu är vi ensamma kvar!

Publicerat den 14 april, 2016

Grattis Uppsala, Västernorrland, Västmanland och Norrbotten! Regeringen har idag fattat beslut om regionbildning för ytterligare fyra landsting. Något som Stockholms läns landsting och givetvis Sveriges kommuner och landsting välkomnade i våra remissvar. Genom dagens beslut så gör man vad statsministern lovade i sin första regeringsförklaring; de ansökningar som inkommer om att bilda region kommer att bifallas. Det är ett sätt att stärka och tydliggöra den regionala utvecklingen i region Uppsala, Västernorrland, Västmanland och Norrbotten.

Men detta innebär också att nu är vi ensamma kvar. Det är bara Stockholms län som återstår där staten i form av Länsstyrelsen är ytterst ansvarig för den regionala utvecklingen. Det förstår nog alla att det borde vara regionen, och inte staten, som ansvarar för den regionala utvecklingen. Det är inte heller bra att Stockholm är det enda landsting där tillväxthinder och otydlighet i ansvarsfördelning kvarstår. OECD och många andra har ju framhållit bristerna med en otydlig regional beslutsstruktur och ansvarsfördelning. Jag hoppas och tror att Stockholms läns landsting följer med sin tid, gör som alla andra och överför det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen till vår direktvalda politiska regionala nivå. Därigenom får vi helhetssyn kring länsplanen, trafikplaneringen och regionala utvecklingsansvaret så att vi kan få bra utdelning för infrastruktur, kollektivtrafik och bostäder.

Kommunernas ansvar och beslutsmandat ändras ju inte genom detta. Men vill höra deras åsikt och landstinget har nyligen genomfört en remiss till kommunerna där en klar majoritet var positiva till regionbildning. Därmed vill vi socialdemokrater precis som majoriteten av partierna i fullmäktige att en ansökan om regionbildning behandlas på landstingsfullmäktige så snart det går. Departementet behöver ju lite tid på sig innan regeringen kan fatta beslut. Vi ser fram emot en ansökan i bred enighet och sedan snabb och utlovad positiv behandling.

Parallellt med detta pågår samtal med indelningskommittén om föreslagna storregioner. Men dessa processer ska inte påverka varandra negativt. Vi kommer att vara flera landsting som får uppgifter från länsstyrelsen och börjar kalla oss region innan nästa val. Men oavsett hur det går med storregioner, om Stockholm och Gotland ska slås ihop i framtiden, så är det hög tid att Stockholm tar det första steget. Bilda Region Stockholm – vi är redo.

Publicerat i:

Välkommen regeringssatsning på 380 miljoner på Stockholms läns landsting

Publicerat den 13 april, 2016

Jag välkomnar regeringens satsning i vårpropositionen på tio miljarder kronor till kommuner och landsting som ger Stockholms läns landsting 380 511 968 kronor. Det är ett välkommet tillskott då Stockholms läns landsting trots Sveriges högsta landstingsskatt och landets starkaste skattebas, löper stor risk att de närmaste åren gå med stora underskott i ekonomin. Utmaningen blir att förhindra att moderaterna som styrt landstinget i snart tio år slösar dessa pengar på fördyrande och ineffektiva investeringar så som Spårväg city var, och nu Roslagsbanan ser ut att bli. Ska pengarna som avsett gå till förstärkningar i välfärden krävs en betydligt bättre kostnadskontroll och tuffare prioriteringar i landstinget än idag.

Det saknas inte områden att göra angelägna satsningar på. Bristerna är uppenbara inom så väl akutsjukvården som förlossningsvården och i vården av våra sjukaste äldre. För att landstinget ska kunna göra nödvändiga framtidsinvesteringar i välfärden krävs prioriteringar och att varenda skattekrona används effektivt. Tyvärr har landstingsmoderaterna under 10 års tid successivt urholkat ekonomin i landstinget genom dåligt hanterade upphandlingar, dyra ideologiska experiment och mer byråkrati i vården. Det är en utveckling som riskerar leda till att den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar hamnar i ett moderat svart budgethål snarare än till angelägna förstärkningar i välfärden.

Publicerat i: