En tunn fernissa av självkritik

Publicerat den 22 november, 2016

Skriver ett svar på alliansens debattartikel om NKS tillsammans med Susanne Nordling (MP), landstingsråd i opposition i Stockholms läns landsting. Vår debattartikel är publicerad i DN.

På grund av de höga kostnaderna och det mindre antalet vårdplatser kommer Nya Karolinska Solna att få kraftiga undanträngningseffekter för den övriga Stockholmsvården. Trots det kan de styrande allianspolitikernas debattartikel (DN Debatt 21/11) bara tolkas som att de skulle välja samma pris och upplägg igen om de skulle fatta NKS-besluten idag. Det är häpnadsväckande, skriver Erika Ullberg (S) och Susanne Nordling (MP), landstingsråd i opposition i Stockholms läns landsting.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Stockholms läns landsting har aldrig tvivlat på att Nya Karolinska Solna (NKS), på lång sikt, kommer att bli ett fint sjukhus för de patienter, läkare och forskare som finns där. Dessa medicinska aspekter lyfts förstås också fram i det moderatledda landstingsstyrets debattartikel.

Vår kritik har istället rört de skyhöga kostnaderna, den avtalsmodell med offentlig-privat samverkan (OPS) som vi röstade nej till 2008, den bristande konkurrensen i det långa och dyra underhållsavtal som sträcker sig till 2040 och de undanträngningseffekter som NKS kommer att få i vården i Stockholm i övrigt. Dessa aspekter lyser nästan helt med sin frånvaro i artikeln.

En tunn fernissa av självkritik kan skönjas: man borde ha varit ”tydligare i kommunikationen” om den totala prislappen för sjukhuset för att ”undvika en del av de spekulationer som nu förekommer”. I övrigt tycks man vara belåten med affären. ”I relation till vad patienterna i Stockholm och Sverige får i utbyte är kostnaden fullt rimlig”, skriver man. Det kan inte tolkas på annat sätt än att de styrande allianspolitikerna skulle välja samma pris och upplägg igen om de skulle fatta NKS-besluten idag.

Det är häpnadsväckande. På grund av NKS är landstingets ekonomi ytterst ansträngd. I sin egen budget för 2017 tvingades alliansen konstatera att utrymme saknas för ambitionshöjande investeringar med driftsättning före år 2021. I samma budget sköt man upp planerna på att bygga ett nytt akutsjukhus söder om Södermalm i tio år. Utgifterna för alla angelägna investeringar befanns vara större än landstingets ekonomiska resurser medger. Detta i det landsting som har de bästa ekonomiska förutsättningarna och den högsta landstingsskatten i landet.

Vi är också oroade över de många patienter som inte kommer att få plats på NKS. Det är inte bara så att NKS-projektet lämnar mindre pengar över till vårdcentraler, närakuter, förlossningsplatser, äldrevård och jourläkarbilar än vad som annars skulle ha varit fallet. När det gäller den akuta vården är NKS dessutom betydligt mindre än gamla Karolinska sjukhuset i Solna.

När akutflödet styrs om därifrån, vid årsskiftet 2017-2018, är det därför 58 000 akutbesök om året som inte överförs till NKS. Dessa ska istället tas om hand av bland annat Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Men eftersom det moderatledda landstingsstyret inte insåg detta behov direkt då de beställde NKS ligger anpassningarna av Danderyd och SöS efter tidtabellen. De kommer att vara redo att ta emot fler akutbesök först december 2018 respektive maj 2019. Det innebär att det finns ett kapacitetsglapp på nästan ett år som den övriga Stockholmsvården är dåligt rustad att möta.

Låt oss vara tydliga. Vi anser inte att kostnaderna för NKS är rimliga. Det gäller om man betraktar sjukhuset enskilt, men det gäller i synnerhet om man väger in dess effekter på Stockholmsvården. NKS är en gökunge som både ekonomiskt och fysiskt tränger ut annan vård.

• Vi kräver därför att avtalet mellan Stockholms läns landsting och projektbolaget SHP omförhandlas, och vi utesluter inte att häva det om det visar sig vara det bästa för länets skattebetalare.

• Vi kräver också svar från det moderatledda landstingsstyret: när genomförs den externa utvärdering av hela NKS-affären som ni efter envist motstånd till sist gick med på?

• Mot bakgrund av avslöjanden i radioprogrammet Kaliber nyligen kräver vi dessutom en förklaring av hur konsulter kommit att få en så central roll i införandet av så kallad ”värdebaserad vård” vid NKS. Är höga konsultkostnader också ”fullt rimliga” – är de också en del av den anda i vilken alliansen styrt Stockholms läns landsting de senaste tio åren?

Publicerat i:

Kommentarer inaktiverade.