Alla stockholmare ska ha en egen vårdansvarig

Publicerat den 5 maj, 2017

Skriver debattartikel i SvD tillsammans med Dag Larsson (S)

Nu presenterar vi Vårdsamverkan Stockholm – vårt alternativ till den styrande alliansens krisande privatiseringspolitik i Stockholms läns landsting. Modellens bärande principer handlar om enkelhet, ansvar och valfrihet och kommer att vägleda vår politik i flera år framöver.

I Stockholm ska du kunna lita på vården. Du ska kunna känna dig trygg med att du får en tid på vårdcentralen innan ditt halsont hunnit gå över, att du slipper dygnslånga väntetider på akuten och att det finns en plats till dig när det är dags för din förlossning. Du ska kunna välja mellan olika vårdgivare, men också veta att vården tar ansvar och leder dig rätt även om du inte kan eller vill välja. Du ska kunna vara säker på att din läkare väljer behandling efter vad som är bäst för dig, inte efter vad som ger bäst betalt. Och du ska få den bästa vården i landet.

Tyvärr gäller inte detta i Stockholm idag. Den moderatledda Alliansen har styrt Stockholms läns landsting i tio år. Trots att de har haft ekonomiska förutsättningar som andra landsting bara kan drömma om – stark befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt, landets överlägset högsta skattekraft per invånare och landets högsta landstingsskatt – kan deras resultat bäst beskrivas med ordet kris. Deras privatiseringar genom så kallade vårdval har styckat upp vården i mer än 30 isolerade områden, och blivit så dyra att nödvändiga satsningar på annan vård inte kunnat ske.

Konsekvenserna är tydliga. I akutvården råder kaos med väntetider som kan uppgå till 40 timmar. Patienter, däribland många äldre, måste vårdas i sjukhusens korridorer eftersom mer än 500 vårdplatser är stängda. Drygt 4 600 operationer ställdes in under 2016; en ökning med 24 procent från 2015. I SKL:s ”resultatöversikt för 16 vårdområden” ligger Stockholm på plats 15 av 21 landsting. Sjuksköterskorna i länet arbetade så mycket övertid under 2016 att övertidsersättningen motsvarade kostnaden för 250 heltidstjänster. Valfriheten är en illusion för den som tvingas åka till ett annat län för att föda sitt barn.

Publicerat i:

Kommentarer inaktiverade.