Bygga ny t-bana är viktigare än snabbtåg

Debatt i Svenska Dagbladet Bostadsbristen är en av vår tids största politiska utmaningar. En mycket hög byggtakt är nödvändig i Stockholmsregionen för att matcha tillväxten. Men det förutsätter också en utbyggd regional kollektivtrafik för jobbpendling. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting säger nej till att låta regionen medfinansiera höghastighetståg. Det är bättre att staten satsar på … Fortsätt läsa Bygga ny t-bana är viktigare än snabbtåg