M svänger om vårdval – utan att ha förstått problemet

Publicerat den 22 november, 2016

Skriver i Svenska Dagbladet med Dag Larsson, sjukvårdslandstingsråd i opposition (S) i Stockholms läns landsting

Alla akutsjukhus i Stockholms län behövs och ska drivas vidare.
Nyligen förklarade sig Marie Ljungberg Schött (M) beredd att avveckla enskilda vårdval om man inte lyckas få kostnadsutvecklingen under kontroll. Det är ett välkommet uppvaknande. Socialdemokraterna har varnat för de skenande vårdvalskostnaderna sedan april 2015. Om utvecklingen inte kan brytas kommer kostnadsökningarna att behöva betalas med pengar från den offentligt drivna vården. Det är inte acceptabelt. Patienternas intressen måste gå före vårdbolagens.

Tyvärr har Ljungberg Schött inte nått ända fram när det gäller slutsatserna. För samtidigt som hon är beredd att avveckla enskilda vårdval vill hon – jo, faktiskt – rulla ut fler! De 34 som redan finns ska bli just ”ännu fler”. Huruvida det finns någon efterfrågan på det verkar inte vara så viktigt. Inom kort lanseras ett vårdval för urologi, och nästa år planeras ett vårdval för geriatriken (äldrevården). Det kommer att splittra vården ännu mer för en av våra sköraste patientgrupper.

Socialdemokraterna vill tvärtom att vården och omsorgen av de äldre ska samordnas närmare mellan landstinget och kommunerna. Den ansatsen har provats i Norrtälje med gott resultat. Vi vill också ha en vårdvalspaus så att inga fler vårdval lanseras förrän de existerande har utvärderats och kvalitetssäkrats. Där det är lämpligt bör vårdval slås ihop för att åstadkomma en mer effektiv och sammanhållen vård.

Ljungberg Schött verkar heller inte ha förstått vad som är vårdvalens grundläggande problem: den fria etableringsrätten för privata vårdbolag. Den för med sig tre problem. (1) Den gör kostnadskontroll svårare; (2) den gör det omöjligt att styra vårdutbudet geografiskt (vilket lett till en koncentration av vårdgivare i innerstan) och (3) den gör det svårt att bestämma volymen vård.

Det sistnämnda blev förfärande tydligt då BB Sophia stängde i maj i år. Plötsligt hade ”Vårdval förlossning” skapat en kapacitetsbrist i länet om 3 000 förlossningar per år. Krisen är en direkt effekt av Moderaternas idé att vården inte behöver planeras. Socialdemokraterna vill tvärtom att vårdval förlossning avvecklas och att landstinget tar sitt ansvar genom att beställa vården. Vi vill också öppna en ny förlossningsklinik vid Karolinska Universitetssjukhuset till sommaren 2017.

Slutligen är det fånigt hur Ljungberg Schött, utifrån något som hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström sa för ett år sedan, försöker hävda att Socialdemokraterna har en ”linje för färre akutsjukhus”. Wikström svarade på en fråga som ställdes eftersom en expertutredning föreslagit att antalet akutsjukhus borde utredas. Hans kommentar gällde det nationella perspektivet och innehöll inga utfästelser. Någon ”linje” finns således inte. Alla akutsjukhus i Stockholms län behövs och ska drivas vidare.

Även vi socialdemokrater i Stockholms läns landsting lyssnar gärna på experter när vi utformar vår politik. En av de främsta sådana är Göran Stiernstedt, som på uppdrag av den tidigare alliansregeringen genomförde utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2). Stiernstedt konstaterar att vården i Sverige är ovanligt fokuserad på sjukhusen och att vårdcentralerna bör ges en större roll. Delvis av det skälet valde vi i vårt budgetförslag för 2017 att stärka ersättningen till vårdcentralerna med 300 miljoner kronor och stegvis göra ytterligare höjningar till 600 miljoner år 2020. Det är mer än dubbelt så mycket som i Alliansens budget.

Socialdemokraterna har också bett Stiernstedt att specialgranska vården i Stockholm och ge rekommendationer om förbättringar. Med dem som grund kommer vi att utforma politik så att patienternas intressen går före vårdbolagens. Hur länge dröjer det innan Moderaterna försöker göra samma sak?

Publicerat i:

Kommentarer inaktiverade.