Personalen i vården måste få ett lyft

Publicerat den 9 september, 2016

stian

Skriver i Svd tillsammans med Dag Larsson och Jens Sjöström om Vårdlyftet

Långa väntetider på akuten, brist på tusentals förlossningsplatser och operationstider som skjuts fram för både barn och vuxna på grund av en stor underbemanning på sjukhusen. Krisen i Stockholms sjukvård är ett faktum, men går att lösa – men bara om vården kan behålla, och rekrytera ny personal. Vi föreslår därför ett Vårdlyft för Stockholms läns landsting så att personal vill och orkar jobba kvar. I Sverige finns idag uppemot 35 000 sjuksköterskor som väljer att längre vill jobba inom vården. I Stockholms läns landsting rapporterar samtliga sjukhus att de har svårt att klara bemanningen, också där vården handlar om liv och död, så som kirurgi, förlossning och cancervård.
För att skapa en patientsäker vård och rimliga arbetsförhållanden behöver beläggningen komma ner till europeiska nivåer, cirka 85 procent av maximal kapacitet. Detta för att vårdplatser ska finnas tillgängliga när det behövs och för att personalen ska få mindre stress. Då behövs fler medarbetare. För att kunna rekrytera fler medarbetare behövs bättre arbetsvillkor.
Vårt Vårdlyft för Stockholm innebär tre viktiga förändringar för att bryta den onda cirkeln av dålig arbetsmiljö, personalflykt och där med allt otryggare vård för patienten.

Vi vill genomföra följande tre punkter:

• Fler försök med kortare arbetstid för mer tid för återhämtning. På Mölndals sjukhus i Västra götalandsregionen, på Södertälje sjukhus och Huddinge sjukhus har kortare arbetstid införts på vissa avdelningar och personalen uppger att de känner större ork och kan utföra sina arbetsuppgifter bättre. På akutmottagningen på Huddinge sjukhus minskade vakanserna från 30 till 7 på en månad. De tjänar så väl patienterna som vårdens ekonomi på. Positiva exempel ska tas efter och vi föreslår därför fler försök med kortare arbetstid och flexiblare scheman. Till att börja med på arbetsplatser som har svårt att rekrytera personal så som neurokirurgiska mottagningen på Karolinska sjukhuset i Solna, onkologmottagningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och inom förlossningsvården. För en långsiktigt hållbar arbetssituation bör också de slitsamma arbetstiderna med treskift ändras.

• Inför ny lönesättning. Kunskap och erfarenhet ska löna sig. Idag får en sjuksköterska enklast ett karriärlyft och bättre lön om hen byter arbetsplats, men svårare att lyfta lönen trots många år i yrket och efter fortbildning. Det innebär att sjukhusen tampas med att behålla personal med erfarenhet och har svårt att rekrytera specialiserad personal då det inte lönar sig att vidareutbilda sig inom bristyrken. Vi kräver därför en lönesättning inom hela sjukvården, som är tydlig för alla som börjar ett arbete, där erfarenhet och utbildning ska ge bättre utdelning i lönekuvert och andra arbetsförmåner.

• Ersättning under specialistutbildning. Dagens allt mer avancerade sjukvård kräver specialistutbildad personal, något som vården lider stor brist på. Att specialisera sig är svårt för många som inte kan leva på studiestöd utan behöver en lön för att kunna försörja sig själv och andra. Vi vill i likhet med Vårdförbundet införa akademisk specialiststjänstgöring (AST) som ger vårdpersonal full lön under studietiden med praktik i verksamheten som i sin tur innebär avlastning för övrig personal. Modellen har varit framgångsrik i flera regioner bland annat i Östergötland, och det finns inget som hindrar Stockholms läns landsting att ta efter. Undersköterskorna som är avgörande för att avlasta sjuksköterskorna, bör också få möjlighet att specialisera sig.
Idag söndag håller vårdpersonal över hela landet manifestation under parollen ”En annan vård är möjlig”, så också i Stockholm. Även vi Socialdemokrater tror på en vård utan ständig underbemanning där patienter får vänta på vård. Men då krävs politisk handling. Den landsstingsstyrda alliansen har i snart 10 år styrt sjukvården men inte genomfört de satsningar som så väl behövs. Istället fortsätter man lägga energi och resurser på ideologiskt drivna privatiseringar som inte löst personalens och patienternas situation.
Ingen ska behöva vara orolig för om det kommer saknas plats på sjukhuset den dag man blir allvarligt sjuk eller skadad. Personalen som varje dag gör sitt yttersta för att räcka till, måste kunna orka jobba kvar. Vår fråga går därför till landstingsmoderaterna, är ni beredda att nu lyssna på personalen och göra vad som krävs för att lösa krisen i vården?

Publicerat i:

Kommentarer inaktiverade.