Behovet av samverkan är tydligare än någonsin

Publicerat den 26 april, 2019

 

Skriver en krönika på malardalsradet.se

Allt roligt har ett slut brukar man säga, och så är det, men det låter så vemodigt. För saker är ju inte alltid linjära med en tydlig början och ett slut. Jag tänker mer cirkulärt.  Man ”uppfinner inte hjulet på nytt”, utan ser det mer som ett cykelhjul som drivs framåt. Olika faser och olika människor får vara med och trampa. I maj har jag trampat klart mina år som ordförande för Mälardalsrådet. Det har varit extra roligt att det blev på en tandemcykel tillsammans med Erik Langby, samt med ett fint presidium, ett fantastiskt kansli och en klok styrelse. Det är nu dags att summera och se var vi har hamnat.

Varje framgångsrik organisation bekräftar sitt syfte i den verksamhet som bedrivs. Mälardalsrådets uppgift är att vara forum för samverkan i strategiska frågor och främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen. Vi ska ta tillvara och driva frågor som stärker våra medlemmar och vara en mötesplats för olika sektorer. Därför har vi anordnat och publicerat otaliga seminarier, uppvaktningar, remissvar, artiklar och publikationer. Vi har vidareutvecklat våra studieresor och startat Greater Stockholm Network med företrädare för näringsliv, politik och akademi. Vi fortsätter arbetet inom ”En Bättre Sits” och har startat ett lika strukturerat och uppskattat arbete inom ”En bättre Matchning”.

Mälardalsrådet bildades 1992 då framsynta politiker såg behovet av större samverkan för att möta den tilltagande urbaniseringen och befolkningstillväxten i regionen. Den starkaste trenden som påverkar oss är fortfarande den ökande befolkningen – och behovet av samverkan är tydligare än någonsin. För att Stockholm-Mälarregionen ska fortsätta utvecklas som konkurrenskraftig, attraktiv och hållbar är det viktigt med gemensamma målbilder och samsyn kring färdriktningen för arbetet. Jag känner mig helt trygg att det finns på plats när vi möts för Mälarting och rådsmöte i Örebro och det är dags för nya krafter att greppa cykelstyret!

På årets Mälarting i Örebro 9-10 maj lämnar jag över till nästa ordförande

Publicerat i:

Kommentarer inaktiverade.