Dags att satsa på vårdcentralerna i Norrtälje

Publicerat den 2 juni, 2017

Skriver debattartikel i Norrtälje tidning

Det är hög tid att byta inriktning på sjukvårdspolitiken i Stockholms läns landsting. Marknadstänkandet har gått för långt. Det är dags att prioritera samarbete före konkurrens, skriver Erika Ullberg.

I dag är över 500 vårdplatser stängda inom akutsjukvården och sjuka patienter får vänta på uppemot 40 timmar i väntrummet. Personalen flyr för att de inte orkar jobba kvar och samtidigt rusar kostnaderna för Nya Karolinska och andra illa skötta upphandlingar.

Alliansens budget för 2018 som presenterades förra veckan visar inga tecken på att allianspartierna är beredda att ompröva sin politik – det som har skapat själva vårdkrisen.Det är hög tid att byta inriktning på sjukvårdspolitiken i Stockholms läns landsting. Marknadstänkandet har gått för långt. Det är dags att prioritera samarbete före konkurrens.

Vårt alternativ till den privatiseringsmodell som skapat dagens problem heter Vårdsamverkan Stockholm. Med den låter vi patienters behov, inte vårdbolagens intressen, styra sjukvården. Vi styr om resurser från dyra privatiseringar, och den byråkrati- och konsultexplosion de skapat, till patienterna i sjukvården. Och till den hårt kämpande sjukvårdspersonalen.

Vi socialdemokrater lyssnar på patienterna, personalen och experterna. Därför vi vill förbättra vårdcentralerna i Norrtälje och i övriga länet så att alla får möjlighet till bra vård nära hemmet.

I vår budget föreslår vi att du som patient ska du ha tillgång till EVA (egen vårdansvarig) på din vårdcentral, som lotsar dig rätt i vården. Vi föreslår också att vårdtjänsterna ska digitaliseras så att du kan ha läkarkontakt genom videosamtal. Andra budgetförslag är hembesök av jourläkarbilar för de som inte kan eller bör lämna hemmet. Närakuter med röntgen gör också att vården kan effektiviseras.

Medarbetarna i sjukvården bär upp sin verksamhet med kompetens och närmast heroiska insatser som de har all anledning att vara stolta över, de behöver en bättre löneutveckling, möjlighet till fortbildning och flexibla scheman.

De styrande landstingsmoderaterna har inga lösningar på sjukvårdskrisen. Sjukvårdens utmaningar är vad landstingsvalet 2018 kommer att handla om.

Publicerat i:

Vårdbolagen viktigare för M än patienterna

Publicerat den 23 maj, 2017

Skriver i Dagens Samhälle tillsammans med Ingela Nylund Watz, riksdagsledamot (S)

I förra veckan presenterade alliansen i Stockholms läns landsting sin budget för 2018. Trots en högkonjunktur och ekonomiska förutsättningar som andra landsting endast kan drömma om uteblir de satsningar som landstinget behöver för att vända vårdkrisen. I stället ser vi mer av det som är bakgrunden till krisen: vårdval och privatiseringar.

Det moderatledda landstingsstyrets politik med långtgående privatiseringar har orsakat kris i Stockholmsvården. I dag är över 500 vårdplatser stängda inom akutsjukvården och sjuka patienter får vänta på uppemot 40 timmar i väntrummet.

Personalen flyr för att de inte orkar jobba kvar och samtidigt rusar kostnaderna för Nya Karolinska och andra illa skötta upphandlingar. Alliansens budget för 2018 visar inga tecken på att de är beredda att ompröva sin politik, det som har skapat själva vårdkrisen.

I samband med budgetsläppet kritiserade landstingsmoderaterna det rådande skatteutjämningssystemet. Skatteutjämningssystemet kan man ha synpunkter på. Systemet som i grunden beslutades av regeringen Reinfeldt ger dock inte landstingsmoderaterna frikort från ansvar över bristerna i vården.

Stockholm har den högsta landstingsskatten i riket och den överlägset högsta skattekraften per invånare. Befolkningen är relativt friskare och många arbetar eller studerar. I Stockholm måste varje person i arbetsför ålder bara försörja 0,66 personer utöver sig själv, medan motsvarande siffra för riket i övrigt är 0,74. Viktigast av allt: befolkningen växer kraftigt, främst för att det föds så många barn. Jämfört med andra landsting och regioner är Stockholms ekonomiska förutsättningar i toppklass.

Effekterna syns i den offentliga ekonomin. I Stockholms läns landsting ökade skatteintäkterna förra året med smått otroliga 5,7 procent efter inräknat statliga bidrag och betalning till utjämningssystemet. Jämför det med rikssnittet på 3,3 procent samma år. De ansvariga moderata landstingsråden beskriver normaliseringen av det ekonomiska läget som oroande med hänvisning till skatteutjämningssystemet.

Men det är inte storleken på kostymen som är problemet utan de växande kostnaderna som gör att kostymen inte räcker till. Alliansens hantering av Nya Karolinska och ständigt nya kostnadsdrivande privatiseringar trots protester från såväl professionen, patientföreningar och forskare är tydliga exempel.

Stockholms läns landstings skatteintäkter fortsätter växa med mer än 2 miljarder kronor nästa år. Dessutom drar Stockholmslandstinget stor fördel av att den rödgröna regeringen satsat på välfärden, bland annat på förlossningsvård, flyktingmottagande och läkemedel för barn. Totalt ger den S-ledda regeringens välfärdssatsningar Stockholms läns landsting 530 miljoner kronor per år.

Alliansens nya budget räddades återigen av regeringens välfärdssatsningar. Vårdens problem i Stockholm är att Stockholmslandstingets pengar går till så mycket mer än vård. Inhyrda konsulter, byråkrati till följd av kontroll av vårdvalsprivatiseringarna och upphandlingar tar resurser från sjukvården.

Så länge Moderaterna fortsätter driva en ideologisk privatiseringspolitik som prioriterar vårdbolagen före patienterna och där vårdens pengar inte går till vård är förlorarna Stockholms skattebetalare, patienter och vårdpersonal.

Publicerat i:

Ingen ska bli avvisad från förlossningen

Publicerat den

Skriver debattartikel i Aftonbladet tillsammans med Åsa Westlund, Riskdagsledamot (S)

Stockholms förlossningsvård är i kris. Antalet kvinnor som avvisas när de ska föda, och istället får ta sig till ett annat landsting ökar. Hittills i år har antalet kvinnor som tvingats föda utanför länet tredubblats jämfört med förra året. Samtidigt är andelen kvinnor med förlossningsskador högst i landet.

Visst går det i de flesta fall bra, men det räcker inte. Alla ska kunna lita på att få den vård de behöver när de behöver den, det gäller även födande kvinnor och deras barn.

BB Sophia är den enda klinik som öppnats sedan Alliansen införde ”vårdval förlossning”. Samtidigt växer länet snabbt och det behövs fler förlossningsplatser. Men tyvärr tycks inte den styrande Alliansen vara beredd att ompröva sin politik, trots att den inte fungerar i verkligheten. Hur länge tänker de vänta med armarna i kors? Och till vilket pris?

Ingen kvinna i aktivt värkarbete ska tvingas uppleva den otrygghet och stress som det innebär att bli avvisad från det egna landstinget. Stockholms län har dessutom förutsättningar i form av ekonomi, utbildad personal och flera akutsjukhus med fungerande förlossningsavdelningar som andra landsting bara kan drömma om.

Men personalen orkar och vill inte arbeta heltid – eller alls i förlossningsvården – under rådande förutsättningar. Barnmorskor som springer mellan flera förlossningsrum, inte hinner ge den vård och smärtlindring som behövs, och själva inte mår bra. Det är inte värdigt förlossningsvården i Stockholms län år 2017.

Men den styrande Alliansen är passiv och visar fortfarande en naiv övertro på att marknaden ska lösa uppgiften.

Det är uppenbart att systemet med ”vårdval förlossning”, det vill säga fri etablering för vårdföretag, inte fungerat som medicin för förlossningsvården. Tvärtom har det försvårat exempelvis möjligheten att beställa mer förlossningskapacitet och få igång en förlossning på S:t Görans sjukhus.

Nu skjuter man återigen upp öppnandet av en ny förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus. Hur den kommande sommaren inom förlossningsvården kommer att bli är ett stort orosmoln med många vikarier och ökat patienttryck.

Vi socialdemokrater konstaterar att Stockholms förlossningsvård har en kronisk brist på platser och personal. Det är dags för politiskt ansvar. Landstinget får i år ytterligare nästan 100 miljoner av den röd-gröna regeringen för att förbättra förlossningsvården och kvinnors hälsa.

Det kallas föraktfullt för ”valfläsk” av den moderatledda landstingsledningen. Men vi kräver att pengarna används för att minska förlossningsskador, förbättra arbetsmiljön och öppna fler förlossningsplatser!

Vi kräver:

Öppna en ny förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus

Avskaffa marknadstänkandet och anta en plan för förlossningsvården

Starta en barnmorskeledd enhet på Karolinska Sjukhuset i Huddinge

Satsa på en ”barnmorska hela vägen” som erbjuder den gravida kvinnan en sammanhållen vårdkedja under graviditet, förlossning och eftervård.

Inför målet om en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning och minskade förlossningsskado.

Stockholms läns landsting har alla förutsättningar att erbjuda en bra förlossningsvård. Med våra förslag är vi övertygade om att både kvinnor och nyfödda skulle få en bättre förlossning samtidigt som arbetsvillkoren för de som jobbar i vården skulle förbättras.

 

Publicerat i:

Vården funkar annorlunda än skolan

Publicerat den

Skriver krönika i NSD

Nu har Ilmar Reepalu överlämnat sitt slutbetänkande i ”Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning”. Den så kallade Reepalu-utredningen har väckt debatt. Att som Moderaterna i Stockholmsregionen försvara alla möjligheter för privata företag att ta ut vinst i välfärden (DN Debatt 14/12 samt Aftonbladet Debatt 9/5) vittnar om hur ideologiskt förblindade de är. Men man måste inte älska Reepalus förslag bara för att man tycker att skattepengar ska användas till välfärden. Vinstjakt ska självfallet stoppas, men jägare brukar anpassa vapen utifrån terräng och vad man jagar.

Ekonomiska drivkrafter kan vara starka och måste kunna regleras. Den som påstår annat måste vara orimligt naiv. För mig är det helt centralt att dina intressen som patient går före vårdbolagens intressen. Vårdens pengar ska verkligen gå till vård.

För mig är det också uppenbart att skola och vård är verksamheter med helt olika förutsättningar. I skolan är möjligheterna till produktivitetshöjningar små samtidigt som resultaten av undervisningen är svåra att hålla isär från elevens hemförhållanden och egen prestation. Det skapar starka incitament att kapa kostnader genom att skära ner på personal. Detta har alltför många elever, föräldrar och lärare drabbats av. Det är talande att Donald Trumps administration ser Sverige som ett intressant föredöme på skolans område…

Sjukvården fungerar annorlunda än skolan. Stora skillnader finns mellan olika discipliner. För många vårdåtgärder gäller att de är lätta att definiera och att resultaten är lätta att mäta. Samtidigt är både möjligheten till och behovet av innovation och utveckling stort. Detta särskilt inom de mest komplexa delarna av sjukvården. Dessa skillnader reflekteras inte i den utredning om vinster i välfärden som Ilmar Reepalu presenterat. Det är en viktig brist. Orsaken är ju att det blev Vänsterpartiet som dikterade utredningens direktiv. Det är närmast löjligt när alliansen ondgör sig över Reepalus utredning samtidigt som de inte visat någon som helst konstruktiv kompromissvilja.

För mig står det klart att frågan om vinstbegränsning måste få olika svar i skolan och i vården. För vänsterpartiet verkar verkligheten och det parlamentariska läget helt ointressant då de mest vill ha debatten. För alliansen verkar också retoriken viktigast. Båda läger vill skapa debatt när alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna förväntas rösta emot en kommande proposition. Bedrövligt säger jag. Frågan om vinster i välfärden är för viktig för att hanteras som ett retoriskt slagträ.

Publicerat i:

Alla stockholmare ska ha en egen vårdansvarig

Publicerat den

Skriver debattartikel i SvD tillsammans med Dag Larsson (S)

Nu presenterar vi Vårdsamverkan Stockholm – vårt alternativ till den styrande alliansens krisande privatiseringspolitik i Stockholms läns landsting. Modellens bärande principer handlar om enkelhet, ansvar och valfrihet och kommer att vägleda vår politik i flera år framöver.

I Stockholm ska du kunna lita på vården. Du ska kunna känna dig trygg med att du får en tid på vårdcentralen innan ditt halsont hunnit gå över, att du slipper dygnslånga väntetider på akuten och att det finns en plats till dig när det är dags för din förlossning. Du ska kunna välja mellan olika vårdgivare, men också veta att vården tar ansvar och leder dig rätt även om du inte kan eller vill välja. Du ska kunna vara säker på att din läkare väljer behandling efter vad som är bäst för dig, inte efter vad som ger bäst betalt. Och du ska få den bästa vården i landet.

Tyvärr gäller inte detta i Stockholm idag. Den moderatledda Alliansen har styrt Stockholms läns landsting i tio år. Trots att de har haft ekonomiska förutsättningar som andra landsting bara kan drömma om – stark befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt, landets överlägset högsta skattekraft per invånare och landets högsta landstingsskatt – kan deras resultat bäst beskrivas med ordet kris. Deras privatiseringar genom så kallade vårdval har styckat upp vården i mer än 30 isolerade områden, och blivit så dyra att nödvändiga satsningar på annan vård inte kunnat ske.

Konsekvenserna är tydliga. I akutvården råder kaos med väntetider som kan uppgå till 40 timmar. Patienter, däribland många äldre, måste vårdas i sjukhusens korridorer eftersom mer än 500 vårdplatser är stängda. Drygt 4 600 operationer ställdes in under 2016; en ökning med 24 procent från 2015. I SKL:s ”resultatöversikt för 16 vårdområden” ligger Stockholm på plats 15 av 21 landsting. Sjuksköterskorna i länet arbetade så mycket övertid under 2016 att övertidsersättningen motsvarade kostnaden för 250 heltidstjänster. Valfriheten är en illusion för den som tvingas åka till ett annat län för att föda sitt barn.

Publicerat i:

Det ska inte ligga på patienten att hitta rätt i vården

Publicerat den 4 maj, 2017

läs intervjun i DN om vår nya vårdmodell för Stockholm

Publicerat i:

Mitt 1 maj-tal i Haninge

Publicerat den 2 maj, 2017

Kära vänner,

Jag är socialdemokrat av tre anledningar.

För det första är socialdemokratin det enda parti som fullt ut värnar både tillväxt och miljöansvar. Vi vet att utan tillväxt så blir det ingen ökad välfärd. Vi vet att tillväxt ger möjligheter till ökad miljöhänsyn, men också att klimatarbetet ger nya jobb och mer tillväxt.

Vi behöver tillväxten och den måste gå hand i hand med att säkra vår närmiljö, vår hälsa och klimatansvar för det enda jordklot vi har.

För det andra så är socialdemokratin det enda parti som vill ha både fler jobb och bättre villkor för de anställda. Vi vill inte ha otrygga anställningar och dumpade arbetsvillkor. Vi vill minska arbetslösheten och samtidigt värna den enskildes rätt på arbetsmarknaden.

För oss så är inte vägen till nya jobb en försämrad arbetslöshetsförsäkring och sänkta löner. En riktig arbetarrörelse står upp för de som arbetar!

För det tredje är socialdemokratin det enda parti som förenar frihet med jämlikhet. Vi vet att dessa saker är varandras förutsättningar. Utan frihet ingen verklig jämlikhet. Och utan jämlikhet ingen verklig frihet.

Vi tror på individens frigörelse från begränsningar i form av klass, kön, etnicitet. Vi ska kunna säga till varje kille och tjej att det finns en framtid för dig och du ska kunna forma vad den består av. Och även om du har motgångar, kanske förlorat en förälder, så kan man bevisligen bli både svetsare och statsminister i Sverige.

Det tycker jag att vi ska vara stolta över!

I ett samhälle där människor känner sig behövda, känner trygghet och framtidstro, i ett sådant samhälle ökar omtanken och ansvaret för varandra.

I ett jämlikt samhälle känner sig alla delaktiga i samhällsutvecklingen, får del av samhällets framgångar och vill bidra till framtiden. Det är ett samhälle som gör verklighet av kampen för alla människors lika värde.

Vi socialdemokrater har en politik för alla. För hela Sverige och hela befolkningen. Vi samlas idag under parollen ”Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas”. Det sammanfattar vad den socialdemokratiskt ledda regeringen har fokuserat på sedan den tillträdde. I konkreta termer betyder det att:

Nästan 200 000 fler har ett jobb att gå till.

• Ungdomsarbetslösheten är rekordlåg – den lägsta på 13 år.

• Vi har skapat ordning och reda i statsfinanserna som ger möjlighet investera och förbättra välfärden

  • Sysselsättningen är den högsta i EU.

• Resultatet i skolan börjar att vända: behörigheten till gymnasiet har förbättrats och PISA visade strax innan årsskiftet på höjda elevkunskaper.

• Bostadsbyggandet är det högsta på decennier.

Och inte minst här i Haninge så ser man vad det betyder att vi socialdemokrater vinner val, får vara med och bilda styre och börja bygga bostäder. En applåd för Meeri och alla ni partikamrater som på olika sätt arbetar varje dag för att förbättra vardagen och öka tryggheten för Haningeborna! Bravo!

Grunden för den svenska modellen bygger på arbete och välfärd.

Det utgör grunden till vårt samhällsbygge. Du ska göra din plikt men också kräva din rätt.

De borgerliga partierna vill ofta få det att låta som att arbete och välfärd är varandras motsättning. Att de står i kontrast mot varandra. Att skattesänkningar och med det neddragningar i välfärden är nödvändiga för att fler ska komma i arbete. Men vi socialdemokrater vet att det är fel. Det är precis tvärtom.

Möjligheten till att arbeta är starkt sammankopplat med en sjukvård, omsorg och skola som vi alla kan lita på. Och rätten till en bra välfärd förutsätter att alla som kan arbeta är med och bidrar till den välfärden.  När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi mer; byta jobb, starta företag, flytta eller börja studera. Det tjänar vi alla på.

Och alliansen som älskade skattesänkningar hade inget problem med att en grupp fick högre skatt, och det var våra äldre. Våra äldre som varit med och skapat tillväxt och byggt landet starkt.

Men pension är inget annat än uppskjuten lön och ska därför inte beskattas hårdare.

Vi har gått fram med flera viktiga steg för att sluta det gapet.

För många leder det till extra pengar varje månad i pensionskuvertet.

Tillsammans med andra satsningar har nu Sveriges pensionärer fått i genomsnitt 800 kronor mer i plånboken varje månad. Det kallar jag en bra början!

Vi socialdemokrater har precis avslutat en partikongress där beslutsamhet, trygghet och sammanhållning präglade besluten.

Parollen var ”Trygghet i en ny tid”. En paroll som blev kusligt aktuell då kongressen startade dagen efter det fruktansvärda attentatet på Drottninggatan.

Jag minns exakt var jag var och vad jag gjorde när beskeden kom om mordet på Olof Palme, Estonias förlisning och tsunamin i Thailand. På samma sätt kommer vi inte att glömma var vi var när nyheten nådde oss om en framrusande lastbil på Drottninggatan. Ett attentat, och ett fruktansvärt mord på oskyldiga.

Men jag kommer inte heller att glömma den medmänsklighet och värme som efteråt präglade mötet människor emellan. Vi kom samman i vår gråt och oro. Vi hjälpte varandra och fann tröst och tillförsikt.

Rädsla och otrygghet får inte gripa sig fast. Om syftet med terror är att hindra oss från att leva det liv vi har på det sätt som vi känner det, då ska vi fortsätta att leva det.

Vår regering kommer att fatta de beslut som krävs för att skapa trygghet och framtidstro.

För detta krävs ett fortsatt arbete där vi motverkar de växande klyftor och utsattheten vi ser i samhället, men där vi också ställer tydligare krav på att alla ska arbeta, plugga och bidra till samhällsbygget. Alla barn ska ha samma möjligheter och förutsättningar till utbildning, jobb och bostad oavsett bakgrund. Vi ska kunna kräva vår rätt i ett samhälle som också ställer krav på oss.

För oss socialdemokrater handlar det om både och. Både att samhället ska visa omtanke – och ställa rimliga krav på människor. Vi vill att alla ska kunna känna trygghet, men också ha framtidstro och utvecklingsmöjligheter.

Det är också därför vi har beslutat om drygt 4 miljarder kronor till polisen och säkerhetspolisen. Vi skärper straffen för en rad brott och försvårar för kriminella genom att ge myndigheter ökade befogenheter att beslagta pengar och värdesaker.

Tungt kriminella ska inte åka lyxbilar – de ska åka in i fängelse. Och smågangsters ska inte springa i centrum – de ska gå i skolan, ha meningsfulla aktiviteter, fångas upp av föreningslivet och få jobb.

Ordning och reda – i alla delar av samhället – är klassisk socialdemokratisk politik. För vi vet också att de som drabbas mest av kriminalitet och otrygghet är de som bor och lever i de utsatta områdena.

Brott ska få konsekvenser för dem som begår dem. Vi är hårda mot de kriminella.

Men vi vet också att när livschanserna är ojämlika ökar riskerna för brott och kriminalitet. Så till skillnad mot högern ser vi socialdemokrater också kriminalitetens grogrund och orsaker. Vi vet att trygga samhällen byggs av trygga människor.

Människor med framtidshopp tar hand om varandra. Tar hand om sina samhällen. Tar hand om sin värld. För de ser sin egen och sina barns plats i den.

Vår viktigaste politiska uppgift är att göra Sverige så tryggt och säkert som möjligt, att upprätthålla tron på politikens möjligheter och tron på löftet om ett bättre samhälle. Det är därför vi är socialdemokrater och det är vad den svenska modellen handlar om.

Till den som tvivlar att rösten gör skillnad, att politiken gör skillnad – se på Stockholms läns landsting!

Jag är ju oerhört glad och tacksam över att få vara gruppledare för S i landstinget. Det är inget stilla uppdrag. I Stockholms läns landsting styr en moderatledd allians sedan över tio år tillbaka. I valet har de styrt kollektivtrafiken och sjukvården i hela 12 års tid. Och det märks kan vi konstatera.

Nästan varje dag får jag chansen att opponera, kritisera, driva förslag och försöka justera i alliansens politik. Ibland vet man inte om man ska skratta eller gråta. Som detta med att moderata trafiklandstingsrådet vill sälja namnen på tunnelbanestationerna. Va! Ja vi har ju hört rätt men det är inte rätt.

Men för dem räcker det inte med att sälja ut, privatisera och börja handla upp kärnverksamhet. Nu vill de dra in pengar på att Farsta kan bli Dressman och Trångsund kan bli Lundin Oil.

Det säger så mycket om deras ideologi och deras perspektiv.

Men jag har ett mer kreativt förslag som gör det mindre rörigt för resenärerna. Kan de inte sälja sina egna namn istället för stationerna? Byta namn till exempelvis Innisfree Svenonius och Kristoffer Keolis?

Eller döpa om titlarna till exempelvis Aleris-landstingsrådet och Skanska-landstingsrådet?

Skämt åsido. Bakgrunden till landstingets penganöd är ju väl känd. De har byggt världens dyraste sjukhus, Nya Karolinska, i ett avtal med Skanska/Innisfree som sträcker sig fram till 2040. Jag är 62 år gammal när avtalet löper ut. Fram tills dess ska landstingets skattebetalare betala en fast kostnad varje år. Det blir som en gökunge som tränger ut annan vård och andra behov.

Nya Karolinska är inte bara dyrt, det är också illa planerat. Alliansen hade inte bestämt vårdinnehåll när de beställde bygget. Så alla rum är lika stora, medicinblandningsrummen lika små. Vissa verksamheter drabbas mer än andra av denna inkompetenta upphandling och ideologiska experimentverkstad.

Värst har barnen drabbats. De fick flytta först och där har desperata ingrepp i de nybyggda väggarna fått göras med sticksåg för att personalen ska kunna jobba och ha uppsikt över de svårt sjuka barnen.

Vårdplatserna räcker inte till, följdinvesteringarna på övriga sjukhus är försenade, närakuter dröjer, vårdcentralerna går på knäna och på akutmottagningarna blir väntan oerhört lång – inte minst för våra äldre som behöver läggas in och vårdplats saknas.

Vårdpersonalen larmar om arbetsmiljön och orimliga förutsättningar. Deras enda väg till högre lön och bättre arbetstider är att gå till den parallella vårdvalsmarknaden som alliansen gynnat med fri etableringsrätt för vårdföretag som får fri dragningsrätt på skattebetalarnas pengar. Det kostar en dryg miljard mer än övrig hälso- och sjukvård per år och den gör sjukvården mer uppsplittrad.

Förmodligen är tanken att sänka förtroendet för sjukhusens möjligheter att klara trycket att det sedan går lätt att privatisera ytterligare ett akutsjukhus. För det är vad som står på spel i landstingsvalet nästa höst.

Att ta ansvar för missgreppen med Nya Karolinska, vårdvalen och underfinansierade vårdcentraler är inte alliansens melodi. De försvarar benhårt den rådande ordningen.

Ordet arrogant betyder HÖGdragen enligt ordlistan.

Men jag vill påstå att det betyder HÖGERdragen!

Och vad har Haningeborna fått av landstingsstyret? Blev det något nytt Handens närsjukhus som de lovade innan valet? Nej. Istället har ni fått det senaste från Moderaterna; ett eget geriatrik lotteri!

Vården av de sjukaste äldre vid Handens och Dalens sjukhus kan komma att lottas mellan aktörer som bara behöver uppfylla oerhört låga krav. Detta avslöjade Dagens Industri förra veckan. Förmodligen har de smugit in en förenklad  tipskupong med färdiga maxpoäng att fylla i vid upphandlingen. Så platstikkirurger som haft inlagda patienter har samma chans att få bedriva vården som erfarna geriatriker. Vården av våra sköraste äldre har förvandlats till ett banalt lotteri.

Sista ordet i detta är ännu inte sagt, men moderata finanslandstingsrådet Iréne Svenonius är mycket tydlig med att detta är första steget för att kunna införa vårdval geriatrik och stycka upp vården till marknadsandelar där konkurrens går före samverkan.

Men låt mig vara lika tydlig. Vinner vi socialdemokrater valet så blir det inga fler uppstyckade vårdvalsmarknader, det blir samarbete och samverkan, bättre arbetstider och löneutveckling för de landstingsanställda.

Det blir ingen privatisering av ytterligare ett akutsjukhus och det blir en omförhandling och kanske en hävning av avtalet kring Nya Karolinska.

Vårdens pengar ska gå vård!

Och hörrni, om man lägger 6000 kronor på ett klädesplagg så ska man få mer än ett par simpla vita stödstrumpor som är värda några tior, eller vad säger ni?

Det får vara slut med Gucci-priser och dags för en socialdemokratisk sjukvårdspolitik! Mer pengar till distriktssköterskorna på vårdcentralerna, fler jourläkarbilar och givetvis ska Handen få ett nytt modernt närsjukhus som utlovats! Jag längtar till att få bedriva valrörelse med er!

Avslutningsvis vänner,

Rasism, fördomar och främlingsfientlighet är en röta. När den får fäste så försvagar den vårt välfärdsbygge.

Vi lever nu i en orolig tid, med en fördummande blockpolitik, samtidigt som nationalistiska och högerextrema krafter växer sig starkare.

Främlingsfientlighet bemöts bäst med kunskap och kärlek. Att våga ta debatten i skolan, på arbetsplatser och föreningslivet. Att ge oss tid att förklara vad och varför vi tagit tuffa beslut och vilka värderingar som ligger till grund för dem.

Att människor får tro på vilken gud de vill, se ut som de vill och älska vilket kön hen vill. Att vi tror på människors lika värde. Ett solidariskt samhälle där vi ger utifrån förmåga och får utifrån behov.

Där det är ordning och reda och där alla som bor i vårt land får vara med och både bidra och ta del fullt ut. Vi accepterar inget skuggsamhälle.

Socialdemokraterna är den ansvarsfulla och samlande kraften i svensk politik. En kraft som säkrar utveckling i hela Sverige – och för alla. En kraft som sätter jobben först och säkrar en bra välfärd. Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas!

Det applåderar vi för tillsammans!

Stort tack för att ni lyssnade!

 

Publicerat i: